VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2020. De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen. Voor volledigheid : de tabel voor de kinderopvangtoeslag 2020 is nog niet definitief vastgesteld.   Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin … Meer lezen VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

Verschil peuterspeelzaal en kinderopvang wordt kleiner

Voortaan gelden voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde regels. Zo moet vanaf 1 januari 2015 het aantal medewerkers op groepen met twee- en driejarigen overal hetzelfde zijn. Dit aantal wordt gelijk aan dat van peuterspeelzalen. Daarnaast gaat vanaf 1 juli volgend jaar het ‘vierogenprincipe’ ook gelden voor peuterspeelzalen. Dit betekent dat er altijd twee medewerkers kunnen meekijken of meeluisteren met de groep. Nu geldt dit alleen nog voor organisaties in de kinderopvang.

Meer lezenVerschil peuterspeelzaal en kinderopvang wordt kleiner

Rapport Toezichtinformatie Kinderopvang online op Waarstaatjegemeente.nl

Bent u benieuwd hoe uw gemeente het doet op de uitvoering van Kinderopvang? De toezichtrapportage voor Kinderopvang staat nu online op Waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u zich op eenvoudige wijze een beeld vormen van de uitvoering van de wettelijke taken van uw gemeente op dit gebied.

Wat vindt u in de rapportage Kinderopvang?

Vanaf 2013 kunnen gemeenten gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen aanleveren via Waarstaatjegemeente.nl. Deze gegevens worden samengevat in de rapportage Kinderopvang. De informatie gaat bijvoorbeeld over het aantal nieuwe aanvragen, de uitgevoerde onderzoeken en handhavingstrajecten die binnen de gemeenten zijn uitgevoerd.

Meer lezenRapport Toezichtinformatie Kinderopvang online op Waarstaatjegemeente.nl

Presentatie Kinderen met een handicap in Tel

Woensdag 30 oktober aanstaande neemt mevrouw Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’ in ontvangst. Daarin staan unieke gegevens over het aantal kinderen met een handicap. Deze cijfers zijn cruciaal voor de gemeenten, omdat zij vanaf 2014 de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor gehandicapten.

Meer lezenPresentatie Kinderen met een handicap in Tel

VNG blij met Jeugdwet: jeugdzorg naar gemeenten

De kogel is door de kerk: de Jeugdwet is een feit. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De Tweede Kamer stemde gisteren in ruime meerderheid vóór het wetsvoorstel dat deze decentralisatie regelt. De VNG is content met dit positieve resultaat!

Overal in het land zijn gemeenten al intensief bezig om in samenhang met de andere decentralisaties de transitie en transformatie tot een succes te maken. Met de nieuwe wet als basis heeft de VNG er vertrouwen in dat dit gaat lukken, in samenwerking met alle andere betrokken partijen.

Meer lezenVNG blij met Jeugdwet: jeugdzorg naar gemeenten

Mediawijsheid voor kinderen en hun ouders

Iedereen, jong en oud, moet internet en mobiele media veilig kunnen gebruiken. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Vooral ouders zijn vaak onzeker over het mediagebruik van hun kinderen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de VNG denken dat gemeenten hun inwoners hierbij kunnen helpen. Ze hebben daarom een brochure uitgebracht: ‘Mediawijsheid: Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid’.

Kinderen en jongeren gebruiken internet al volop voor vermaak, sociale contacten, informatie, educatie of hulpverlening. Maar soms krijgen kinderen ook te maken met zaken als online pesten, gameverslaving of commerciële verleiding.

Meer lezenMediawijsheid voor kinderen en hun ouders

Minister Lodewijk Asscher : toezicht bij kinderopvang

Toespraak van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op congres over toezicht in de kinderopvang van GGD Nederland en VNG op dinsdag 1 oktober 2013 in Den Haag.Dames en heren,

Een paar dagen geleden kreeg ik een schokkend onderzoek onder ogen.

Een onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang. Geschreven door een arts die zelf op inspectie ging. En geschokt was over wat hij zag.

En rook.

Meer lezenMinister Lodewijk Asscher : toezicht bij kinderopvang

Rapport Investeren in opvoeden en opgroeien loont gepresenteerd

VNG directeur Jantine Kriens nam op 12 september het rapport: Investeren in opvoeden en opgroeien loont! In ontvangst. Dit rapport is opgesteld in opdracht van GGD Nederland en ActiZ als vervolg op de studie ‘Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg’ . Jantine Kriens: ‘Dit rapport is een mooie bouwsteen voor gemeenten bij het vormgeven van hun jeugdgezondheidsbeleid. … Meer lezen Rapport Investeren in opvoeden en opgroeien loont gepresenteerd

VNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

De VNG vindt het van essentieel belang dat gemeenten voor de nieuwe taken in het sociaal domein genoeg beleidsruimte en instrumenten krijgen om deze uit te kunnen voeren met de budgetten die overgaan. Het is daarom goed dat het CPB de opdracht van het kabinet heeft gekregen om de kansen en risico’s bij de decentralisaties … Meer lezen VNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

Gemeenten hebben in het sociaal domein vooral ruimte nodig

Gemeenten moeten het sociaal domein omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Om deze transformatie goed te laten verlopen hebben gemeenten vooral ruimte nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het IPW (Instituut voor Publieke Waarden) in opdracht van G32 Stedennetwerk. Gemeenten moeten het sociaal domein omvormen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Om deze … Meer lezen Gemeenten hebben in het sociaal domein vooral ruimte nodig

VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

De kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) schiet tekort, stelt de Onderwijsinspectie in een onderzoeksrapport. De bevindingen onderstrepen het pleidooi van de VNG om gemeenten meer regie te geven bij het VVE-beleid. Minister Asscher wil de instellingen juist nog meer eigen verantwoordelijkheid geven, terwijl het rapport van de Inspectie aantoont dat de kwaliteit ter … Meer lezen VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

Planning VNG-inbreng voor Kamerbehandeling Jeugdwet in september

In september start de Tweede Kamer met het behandelen van de concept-Jeugdwet. Rond die periode stuurt de VNG een brief aan de Kamer, met daarin de voornaamste aandachtspunten van gemeenten. Ook bij alle stappen in het vervolgproces levert de VNG inbreng. Daarnaast gaan we graag met alle woordvoerders van de partijen het gesprek aan over … Meer lezen Planning VNG-inbreng voor Kamerbehandeling Jeugdwet in september

Enquête onder gemeenten over kinderopvang

Hoe staat de kinderopvang er in uw gemeente voor? Merkt u als beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs en/of kinderopvang de gevolgen van de problemen die zich in deze sector afspelen? En werkt u met hen samen in het zoeken naar oplossingen? Om in kaart te brengen in hoeverre niet alleen kinderopvangorganisaties, maar óók gemeenten … Meer lezen Enquête onder gemeenten over kinderopvang

Permanente screening kinderopvang wordt ingevoerd

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het plan van het kabinet om permanente screening voor kinderopvangpersoneel in te voeren. Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat. De screening gaat verder dan de aanbevelingen van de commissie-Gunning, die was ingesteld naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. VOG De commissie-Gunning raadde aan medewerkers van een kinderopvang … Meer lezen Permanente screening kinderopvang wordt ingevoerd