Rapport Toezichtinformatie Kinderopvang online op Waarstaatjegemeente.nl

Bent u benieuwd hoe uw gemeente het doet op de uitvoering van Kinderopvang? De toezichtrapportage voor Kinderopvang staat nu online op Waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u zich op eenvoudige wijze een beeld vormen van de uitvoering van de wettelijke taken van uw gemeente op dit gebied.

Wat vindt u in de rapportage Kinderopvang?

Vanaf 2013 kunnen gemeenten gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen aanleveren via Waarstaatjegemeente.nl. Deze gegevens worden samengevat in de rapportage Kinderopvang. De informatie gaat bijvoorbeeld over het aantal nieuwe aanvragen, de uitgevoerde onderzoeken en handhavingstrajecten die binnen de gemeenten zijn uitgevoerd.  

De rapportage gaat over de cijfers van het voorafgaande jaar. In dit geval dus 2012. In de rapportage vindt u informatie over de belangrijkste criteria die uit de wet- en regelgeving naar voren komen. Deze criteria noemen wij op Waarstaatjegemeente.nl toezichtindicatoren.

Wat kunt u met deze rapportage?

Met de rapportage kunt u zich een beknopt en helder beeld vormen van de prestaties van uw gemeente op het gebied van kinderopvang. Het gaat specifiek over de wettelijke taken die de gemeente heeft op dit gebied.

Bovendien kunt u de prestaties van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Zo ziet u in de rapportage snel hoe uw gemeente het doet in vergelijking met gemeenten uit de regio en de rest van Nederland. Ook kunt u de informatie verrijken met informatie uit de andere instrumenten van Waarstaatjegemeente.nl. U kunt bijvoorbeeld zien hoe de inwoners van uw gemeente over de gemeente denken.

De rapportage is voornamelijk bedoeld voor raadsleden, om hen te ondersteunen in hun controlerende rol. Het geeft hen een eerste indruk van welke criteria ze kunnen hanteren om te beoordelen of het college de taken goed uitvoert. Wanneer de gemeente goed presteert op deze criteria, zit het in de basis goed. De informatie is niet alomvattend. Op basis van deze en aanvullende informatie kunnen raadsleden doorvragen bij het college.

Kunt u de rapportage voor uw gemeente nog niet terugvinden? Dat betekent dat uw gemeente de gegevens nog niet heeft vrijgegeven.

Waarom ontwikkelt KING deze rapportage?

Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. De positie van de gemeenteraad als eerste orgaan dat toezicht houdt op het college, is hierdoor herbevestigd.

De wet zorgt voor een aantal veranderingen in het stelsel van interbestuurlijk toezicht. De gemeenteraad dient het college te controleren op de uitvoering van medebewindstaken. Om hen te helpen een helder en overzichtelijk beeld te krijgen, bieden VNG en KING toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl.

Bron : http://waarstaatjegemeente.nl/index.php?id=149&tx_ttnews[tt_news]=169&tx_ttnews[backPid]=140&cHash=c93dd58e79

Deel dit artikel