Rapport Toezichtinformatie Kinderopvang online op Waarstaatjegemeente.nl

Bent u benieuwd hoe uw gemeente het doet op de uitvoering van Kinderopvang? De toezichtrapportage voor Kinderopvang staat nu online op Waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u zich op eenvoudige wijze een beeld vormen van de uitvoering van de wettelijke taken van uw gemeente op dit gebied.

Wat vindt u in de rapportage Kinderopvang?

Vanaf 2013 kunnen gemeenten gegevens met betrekking tot de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen aanleveren via Waarstaatjegemeente.nl. Deze gegevens worden samengevat in de rapportage Kinderopvang. De informatie gaat bijvoorbeeld over het aantal nieuwe aanvragen, de uitgevoerde onderzoeken en handhavingstrajecten die binnen de gemeenten zijn uitgevoerd.  

Meer lezenRapport Toezichtinformatie Kinderopvang online op Waarstaatjegemeente.nl