Nieuws : 2Bijen

2Bijen is een buitenschoolse opvang met maximaal 33 kindplaatsen in ‘s-Gravenhage. Deze locatie is sinds 18-7-2024 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 133536683. Gegevens locatie 2Bijen Vlierboomstraat…