Over ons

Welkom bij Werkeninkinderopvang.nl, dé bron voor nieuws en informatie met betrekking tot de kinderopvang. Wij streven ernaar om een centrale hub te zijn voor alle nieuwsgerelateerde zaken in deze branche. We willen graag organisaties en individuen de kans bieden om hun nieuwsberichten met ons te delen, en we maken dit proces eenvoudig, kosteloos en toegankelijk.

Als uw organisatie regelmatig nieuwsberichten heeft die verband houden met de kinderopvangsector en u beschikt over een nieuwsfeed, dan kunnen wij deze nieuwsberichten opnemen op onze website. Dit biedt u de mogelijkheid om uw nieuws een breder publiek te bereiken.

Onze belangrijkste criteria voor de plaatsing van artikelen zijn:

  1. Inhoudelijke relevantie: De nieuwsberichten moeten direct verband houden met het werken met of de opvang van kinderen. We willen een waardevolle bron van informatie zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de kinderopvang, dus inhoudelijke relevantie is essentieel.
  2. Geen puur commercieel karakter: We streven naar een evenwichtige en informatieve benadering. We staan open voor nieuws van organisaties en bedrijven, maar we moedigen geen strikt commerciële berichtgeving aan. Onze focus ligt op het delen van kennis en ervaringen in de kinderopvang.

Door deel te nemen aan onze website, draagt u bij aan het verspreiden van waardevolle informatie en het creëren van een gemeenschap rondom de kinderopvang. We kijken ernaar uit om uw nieuwsberichten te ontvangen en te delen met ons groeiende publiek.

Geef hier uw nieuwsfeed op.

Geef een reactie