Presentatie Kinderen met een handicap in Tel

  • door

Woensdag 30 oktober aanstaande neemt mevrouw Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’ in ontvangst. Daarin staan unieke gegevens over het aantal kinderen met een handicap. Deze cijfers zijn cruciaal voor de gemeenten, omdat zij vanaf 2014 de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor gehandicapten.

Nulmeting

Uit de rapportages van de Transitiecommissie volgt dat gemeenten niet beschikken over volledige informatie over de aantallen kinderen die zorg ontvangen, de zwaarte van de zorg en de kosten hiervan. De publicatie ‘Kinderen met een handicap in Tel’ voorziet in unieke informatie over de aantallen kinderen met een handicap per provincie, gemeente en wijk. Tegelijkertijd constateert Kinderen in Tel dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn.

Het rapport, dat eind oktober aan de colleges van B&W in alle gemeenten gestuurd wordt, presenteert de gegevens en is de nulmeting van kinderen met een handicap. Het onderzoek geeft inzicht in de omvang, kenmerken en spreiding over Nederland van kinderen en jongeren met een handicap.

‘Kinderen met een handicap in Tel’ wordt aangeboden aan mevrouw Annemarie Jorritsma op 30 oktober 2013 om 13:00 uur bij de VNG in Den Haag.

Lees hier meer.

Bron :

Deel dit artikel