Adviestabel ouderbijdragen peuterwerk 2014 beschikbaar

  • door

Hanteert u als gemeente inkomensafhankelijke tarieven voor de peuterspeelzalen? Dan kunt u de VNG-adviestabel ouderbijdragen voor het peuterwerk hanteren. De tabel voor 2014 is nu beschikbaar.

We hebben de adviestabel afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2014.

Ouderbijdragen

Het voorstel van de vorige minister van OCW voor een verplichte maximale ouderbijdrage voor voorschoolse educatie is nog niet door de Kamer aangenomen. Dat betekent dat gemeenten nog steeds vrij zijn in het vaststellen van de ouderbijdragen.

Meer informatie

 

Bron :

 

Deel dit artikel