Abvakabo : Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe

Maar liefst 45 procent van de medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg werkt structureel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In de verpleeghuizen wordt door zorgmedewerkers gemiddeld 7,8 uur per meer dan in de arbeidsovereenkomst staat gewerkt. Dit duidt op een overschot aan te kleine contracten in de sector. Abvakabo FNV is geschokt door deze cijfers.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder ruim 4600 medewerkers, dat is uitgevoerd door AStri beleidsonderzoek en –advies.

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de medewerkers in de verpleeghuizen en thuiszorg geen vast wekelijks werkrooster heeft. Bijna een kwart van de zorgmedewerkers krijgt regelmatig het verzoek binnen 24 uur in te vallen. ‘Dit doet wat met de kwaliteit en de continuïteit van de zorg’, zegt zorgmedewerker Martien, die als verpleegkundig hoofd in een verpleeghuis in Amsterdam werkt. Door de onzekerheid stijgt ook de werkdruk. Driekwart van de medewerkers in de verpleeghuizen stelt dat de werkdruk is toegenomen.

Kwaliteit van de zorg onder druk
De doorgeslagen flexibilisering zet de kwaliteit van de zorg onder druk. De helft van de medewerkers stelt dat de kwaliteit van de zorg de afgelopen vijf jaar is afgenomen. 21 procent beoordeelt de zorg die zij aan cliënten kunnen geven als ronduit slecht.  Zorgmedewerker Martien: ‘Ik zie de flexibilisering toenemen. We werken niet alleen met veel meer flexkrachten, maar ook binnen de vaste dienstverbanden sluipt steeds meer onzekerheid. Onzekerheid over de roosters, de diensten en de contracturen. Dat zet de kwaliteit van ons werk onder druk.’

Tegelijkertijd is werken in de zorg veel zwaarder geworden. 80 procent van de medewerkers in verpleeghuizen geeft aan dat cliënten zwaardere zorg nodig hebben. In de thuiszorg is dit bij de helft van de medewerkers het geval.

Einde aan de nulurencontracten
In het Sociaal Akkoord hebben sociale partners vastgesteld dat de flexibilisering op sommige plaatsen is doorgeschoten. Dat lijkt in de verpleeghuizen en thuiszorg zeker het geval. Onderdeel van het Sociaal Akkoord is dat nulurencontracten in de zorg niet meer kunnen worden gebruikt. Nulurencontracten worden door de FNV gezien als de ultieme vorm van álle risico’s bij de medewerkers leggen.

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao verpleeghuizen en thuiszorg zijn recent van start gegaan. Abvakabo FNV wil in deze cao meer zekerheid van werk en inkomen afspreken.

  • Bekijk hier het hele onderzoeksrapport (pdf)

Over het onderzoek
Het onderzoeksbureau AStri heeft, in opdracht van Abvakabo FNV, de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de flexibilsering in de grootste (zorg)cao; de cao verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Het onderzoek is vooral gericht op de flexibilisering bínnen de vaste dienstverbanden. De werknemers die meededen aan het onderzoek werken gemiddeld 16 jaar in de sector. Meer dan de helft van deze medewerkers heeft een contract kleiner dan 24 uur.

Deel dit artikel