Abvakabo : Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe

Maar liefst 45 procent van de medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg werkt structureel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In de verpleeghuizen wordt door zorgmedewerkers gemiddeld 7,8 uur per meer dan in de arbeidsovereenkomst staat gewerkt. Dit duidt op een overschot aan te kleine contracten in de sector. Abvakabo FNV is geschokt door deze cijfers.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder ruim 4600 medewerkers, dat is uitgevoerd door AStri beleidsonderzoek en –advies.

Meer lezenAbvakabo : Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe

VNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

De VNG vindt het van essentieel belang dat gemeenten voor de nieuwe taken in het sociaal domein genoeg beleidsruimte en instrumenten krijgen om deze uit te kunnen voeren met de budgetten die overgaan. Het is daarom goed dat het CPB de opdracht van het kabinet heeft gekregen om de kansen en risico’s bij de decentralisaties … Meer lezenVNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

Gemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers

Binnen het sociale domein kan meer worden bereikt tegen lagere kosten. Hiervoor is een stelsel nodig dat zich niet opknipt in sectoren en instituties maar dat de capaciteiten en behoeften van burgers en hun lokale leefwereld centraal stelt. De VNG presenteerde vandaag hoe die integrale aanpak voor het sociale domein eruit kan zien en doet … Meer lezenGemeenten: doelmatig sociaal domein sluit aan op kracht van burgers