Permanente screening kinderopvang wordt ingevoerd

  • door

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het plan van het kabinet om permanente screening voor kinderopvangpersoneel in te voeren. Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat.

De screening gaat verder dan de aanbevelingen van de commissie-Gunning, die was ingesteld naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak.

VOG
De commissie-Gunning raadde aan medewerkers van een kinderopvang jaarlijks een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te laten inleveren. Continue screening houdt in dat wie in aanraking komt met justitie voor een drugs- of geweldsdelict, een zedenzaak of wapenbezit niet meer geschikt is als werknemer op een kinderdagverblijf. Deze informatie wordt doorgegeven aan gemeente en GGD.

Veiligheid
Staatsecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom is blij met de instemming van de Tweede Kamer. Op die manier kan de veiligheid van de kinderen het best gewaarborgd worden, meent de staatsecretaris. De permanente screening begint in maart 2013

Bron :

Deel dit artikel