Uitwisselen van informatie veroordeelde zedendelinquenten

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 2 september 2014) op vragen van de leden Omtzigt, Oskam en Van Toorenburg (allen CDA) aan de Minister en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over de nog steeds niet uitgevoerde motie over het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendelinquenten, zodat ze niet in Nederland in de kinderopvang kunnen werken (ingezonden 9 juli 2014).

Meer lezenUitwisselen van informatie veroordeelde zedendelinquenten

Antwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

AH 7662013Z20915 Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 december 2013)
Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 699

Vraag 1
Kent u het bericht “Pedo aan de slag op basisschool”? 1)

Antwoord vraag 1
Ja

Vraag 2
Komt het bij uw weten vaker voor dat personen die in een beroep gaan werken waarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht is gesteld, al dan niet tijdelijk zonder die VOG toch dat beroep gaan uitoefenen? Zo ja, over welke informatie beschikt u hieromtrent?

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

Werken aan veiligheid in

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 224 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2013

Inleiding

De periode waarin kinderen worden opgevangen in een kindercentrum, peuterspeelzaal of bij een gastouder, is cruciaal in hun ontwikkelingsfase. De opvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, in een veilige omgeving. De kinderen zijn in deze fase immers kwetsbaar, zeker als zij zo jong zijn dat de opvang vooral gericht is op de fysieke verzorging en ze zich verbaal nog niet goed kunnen uiten. Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Meer lezenWerken aan veiligheid in

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Wat is een VOG? Een VOG is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een … Meer lezen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Het ministerie van SZW is bezig om onderstaande voorstellen m.b.t. Kinderopvang in de Tweede Kamer te laten behandelen en/of in te dienen Wijzigingswet kinderopvang 2013Korte inhoud: het wetsvoorstel betreft, naast een groot aantal wetstechnische wijzigingen, onder andere wijzigingen met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag (VOG), de introductie van een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling … Meer lezen Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Wat is een VOG?Een VOG is een verklaring van de Minister van … Meer lezen Regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Permanente screening kinderopvang wordt ingevoerd

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het plan van het kabinet om permanente screening voor kinderopvangpersoneel in te voeren. Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat. De screening gaat verder dan de aanbevelingen van de commissie-Gunning, die was ingesteld naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. VOG De commissie-Gunning raadde aan medewerkers van een kinderopvang … Meer lezen Permanente screening kinderopvang wordt ingevoerd

Defence for Children : Staatssecretaris moet leeftijd meewegen in VOG beleid

De Raad van State heeft op 5 september een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak van een jongere die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wilde aanvragen, maar die als minderjarige een zedendelict heeft gepleegd. De Raad bepaalde dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het beoordelen van een VOG-aanvraag moet kijken naar de … Meer lezen Defence for Children : Staatssecretaris moet leeftijd meewegen in VOG beleid

Verklaring Omtrent het Gedrag

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor werken in de kinderopvang. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. U krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Hebt u wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt … Meer lezen Verklaring Omtrent het Gedrag

Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te realiseren, worden bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar gekoppeld. Dit staat in het besluit continue screening waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juli … Meer lezen Continue controle op medewerkers in kinderopvang