Maand: september 2012

De vraagouder is iemand die tegen een vastgestelde vergoeding haar/zijn kind(eren) door een gastouder of…

Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen…