Gewortelde kinderen voorlopig veilig

  • door

Defence for Children is enorm opgelucht over het feit dat de Tweede Kamer op 20 september heeft besloten dat in afwachting van de behandeling van de Wortelingswet geen kinderen worden uitgezet die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De ChristenUnie diende hierover een motie in, die gesteund werd door PvdA, SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50Plus.

Niet meer elke nacht bang voor de bons op de deur 
Samen met Wij Blijven! strijdt Defence for Children al lang voor een blijvende oplossing voor kinderen die geworteld zijn in Nederland maar toch uitgezet dreigen te worden omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. Via een initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie kwam vorig jaar langzaamaan een oplossing dichterbij. In de vorige kabinetsperiode was hier geen meerderheid voor. Sinds de verkiezingen ‘hebben’ de gewortelde kinderen 78 zetels in de Tweede Kamer. Vandaag is daarvan het eerste voorlopige resultaat voelbaar: niet meer elke nacht bang voor de bons op de deur die uitzetting aankondigt. Het blijft spannend of het allemaal gaat lukken, dat wel. Elk kind vraagt zich af of hij of zij wel onder de regels zal vallen.

Vijf is vijf
Defence for Children is ook heel erg blij met de stap die vandaag is gezet met de erkenning dat vijf jaar onzekerheid voor een asielkind  meer dan genoeg is. In de Wortelingswet staat nu nog een termijn van acht jaar, waarna een kind een vergunning zou kunnen krijgen. Maar orthopedagogisch onderzoek wijst uit dat na vijf jaar een kind al zo zeer geworteld is in een land dat uitzetting leidt tot schade. Samen met veel andere organisaties en met Wij Blijven! is Defence for Children blijven strijden voor erkenning van de termijn van vijf jaar.
 
Stug volhouden
Defence for Children startte in 2006 al een proefproces met 2000 gewortelde kinderen, toen verenigd in Wij Willen Blijven! Ondanks dat dit proces via de rechter niet gewonnen kon worden, verdween het probleem van de gewortelde kinderen sindsdien niet meer van de politieke en publieke agenda. Defence for Children heeft zich nu ruim zes jaar lang heel hard gemaakt voor de erkenning van ‘worteling’ als grond voor een verblijfsvergunning van kinderen. We hopen dat de eindstreep nu in zicht is en de gewortelde kinderen zich blijvend welkom kunnen voelen in Nederland.

Bron :

Deel dit artikel