Informatiesheet gastouderopvang

  • door

De regels voor inschrijving van gastouderopvang in het LRKP veranderen. Hieronder leest u welke dit zijn en wat dit voor vraagouders, gastouders en gastouderbureaus betekent. Tevens wordt een aantal bestaande regels nader toegelicht.

Iedere opvanglocatie van een gastouder moet in het register staan.
Alle gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Tot voor kort stond iedere gastouder éénmaal geregistreerd, ook al vond de opvang op meerdere locaties plaats. Vanaf 1 oktober 2012 dient iedere opvanglocatie van een gastouder met een afzonderlijk registratienummer in het LRKP geregistreerd te staan. Met ingang van 1 januari 2013 vindt de toekenning van de kinderopvangtoeslag aan de ouders uitsluitend plaats op basis van de werkelijke opvanglocatie. Het is dan ook van groot belang dat alle opvanglocaties van gastouders correct en tijdig in het LRKP geregistreerd staan. Vraagouders zijn dan in staat de werkelijke opvanglocatie(s) aan de Belastingdienst door te geven en dat is essentieel voor het kunnen ontvangen van kinderopvangtoeslag.

Het gastouderbureau moet alle opvanglocaties van een gastouder laten registreren door de gemeente. Vóór 1 oktober 2012 kunnen eventuele extra opvanglocaties van reeds geregistreerde gastouders nog worden doorgegeven aan de gemeente met het aanmeldformulier op Rijksoverheid.nl. Na 1 oktober komt dit aanmeldformulier te vervallen en kunnen nieuwe gastouderlocaties uitsluitend via een nieuwe aanvraag tot exploitatie bij de gemeente worden geregistreerd.

Vraagouders die al kinderopvangtoeslag ontvangen voor gastouderopvang, maar van wie de opvanglocatie nog niet in het LRKP geregistreerd stond, dienen hun toeslagaanvraag voor 1 januari 2013 aan te passen zodra hun werkelijke opvanglocatie in het LRKP is geregistreerd. Ze dienen daartoe voor het toeslagjaar 2013 het opvangadres in hun toeslagaanvraag te wijzigen en het LRKP-registratienummer van hun werkelijke opvanglocatie via MijnToeslagen.nl aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven. Dat kan vanaf begin december 2012. Als ingangsdatum van deze administratieve adreswijziging wordt in dit geval altijd 1 januari 2013 opgegeven.

Uitschrijven van gastouders die gestopt zijn
Gastouders en opvanglocaties dienen geregistreerd te staan in het LRKP. Alleen dan komen de vraagouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Stopt een gastouder tijdelijk met opvangen op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap of ziekte, dan mag hij/zij geregistreerd blijven staan en na de tijdelijke onderbreking weer starten met opvangactiviteiten onder hetzelfde registratienummer. Indien de gastouder voor langere of onbepaalde tijd stopt met opvangen, dan moet hij/zij dat doorgeven aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau moet dit melden aan de gemeente. De gastouder wordt in dat geval uit het LRKP uitgeschreven. Indien de gastouder is gestopt met exploiteren en het gastouderbureau heeft verzuimd dit aan de gemeente door te geven, dan kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een boete.
Het is van belang dat gastouders die stoppen uit het LRKP worden uitgeschreven, omdat gemeenten en GGD’en anders handhavings- en toezichtsactiviteiten blijven inzetten ten aanzien van deze gastouders.

Geen pedagogisch plan meer nodig als bijlage bij een aanvraag voor een gastouder
Voor de registratie van gastouders in het LRKP is er sinds juni 2012 een nieuw formulier. De gastouder hoeft bij een aanvraag tot exploitatie met dit fomulier geen pedagogisch beleidsplan meer in te dienen. Het gastouderbureau moet echter wél een pedagogisch beleidsplan bij de aanvraag van registratie als gastouderbureau indienen. De gastouder moet in de praktijk handelen naar dit pedagogisch beleidsplan van de houder van het gastouderbureau.

Heeft een gastouder recht op kinderopvangtoeslag voor de eigen kinderen?
Een gastouder heeft recht op kinderopvangtoeslag voor zijn/haar kinderen als hij/zij aan de voorwaarden voldoet. Dat betekent dat de gastouder tijdens de uren dat hij/zij als gastouder werkt, kinderopvangtoeslag krijgt als zijn/haar kinderen naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang gaan. Overige regels, zoals de koppeling aan gewerkte uren, zijn uiteraard ook van kracht. Als de kinderen door een andere gastouder worden opgevangen, heeft de gastouder geen recht op kinderopvangtoeslag. Heeft de gastouder naast het gastouderschap nog een andere baan, dan heeft de gastouder voor de uren waarop hij/zij in die baan werkt recht op kinderopvangtoeslag. Dit recht bestaat ook als de gastouder die uren werkt bij een andere gastouder.

Gastouder blijft maximaal vier maanden in LRKP als gastouderbureau wordt uitgeschreven
Als een gastouderbureau uit het LRKP wordt uitgeschreven, mag de gastouder maximaal vier maanden geregistreerd blijven zonder te zijn aangesloten bij een ander geregistreerd gastouderbureau. Na vier maanden wordt de gastouder uit het LRKP uitgeschreven, tenzij de gastouder zich inmiddels heeft aangesloten bij een ander gastouderbureau dat in het LRKP geregistreerd staat. De gastouder moet zich dus zo snel mogelijk bij een nieuw gastouderbureau aansluiten nadat de registratie van zijn gastouderbureau is vervallen. Het nieuwe gastouderbureau moet de bemiddelingsrelatie bij de gemeente aanmelden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de doorlooptijd van de
verwerking van deze wijzigingsaanvraag (maximaal 8 weken) bij de gemeente.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.toeslagen.nl. Gastouderbureaus kunnen bij de gemeente meer informatie krijgen over de registratie van gastouders.

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – szw | s18-612708 –

 

vijfkeerblauw.nl | september 2012

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten-en-publicaties/brochures/2012/09/27/informatiesheet-gastouderopvang.html

Stelling :

{acepolls 10}

Deel dit artikel