Begeleiding van gastouders loopt in Nederland achter

Het kabinet wil de kwaliteit van individuele gastouders in de kinderopvang verbeteren door verdergaande professionalisering. In het najaar van 2016 komt het kabinet met een integraal plan over gastouderschap waarin dit voorstel verder wordt uitgewerkt.

Dit staat in de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Kinderopvang’ van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer lezenBegeleiding van gastouders loopt in Nederland achter

Situatie rond gastouderopvang is onveilig

2014Z00977 Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’ (ingezonden 22 januari 2014)

1 Wat is uw reactie op de uitzending van RTV Utrecht ‘Situatie rond gastouderopvang onveilig’? 1)

Meer lezenSituatie rond gastouderopvang is onveilig

Antwoord op vragen van het lid Tellegen over visiedocument kwaliteit gastouderopvang

werkeninkinderopvangAH 785 2013Z23539 Antwoord van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 17 december 2013)

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Visiedocument kwaliteit gastouderopvang’? 1)

Antwoord
Ja.

2
Hoe beoordeelt u het visiedocument kwaliteit gastouderopvang van de brancheorganisatie kinderopvang?

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Tellegen over visiedocument kwaliteit gastouderopvang

Eerste Kamer akkoord met voorstel vergroten veiligheid kinderopvang

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken Werkgelegenheid waarin wordt geregeld dat de veiligheid in en de kwaliteit van de kinderopvang wordt vergroot. Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van vóór 1 maart 2013 een nieuwe VOG aanvragen. … Meer lezen Eerste Kamer akkoord met voorstel vergroten veiligheid kinderopvang

Welke eisen gelden voor de locatie van gastouderopvang?

De locatie waarop de gastouder kinderen opvangt, moet aan verschillende eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoen. U mag bijvoorbeeld niet te veel kinderen tegelijk opvangen. En er moet een aparte slaapruimte voor jonge kinderen zijn. Regels rond aantal kinderen, inrichting en achtervang De belangrijkste regels voor de locatie waar gastouderopvang plaatsvindt zijn: … Meer lezen Welke eisen gelden voor de locatie van gastouderopvang?

Positieve verhalen over gastouderopvang

Als gastouderbureau willen wij bereiken dat gastouderopvang niet langer als het zwarte schaap in kinderopvangland wordt gezien. Gastouderopvang is een goede professionele vorm van opvang, dat zich qua kwaliteit prima kan meten met kinderdagverblijven. Er is sinds 2010 echt een professionaliseringsslag gaande in gastouderland. En er zijn nog zoveel negatieve artikelen of onjuiste artikelen. In … Meer lezen Positieve verhalen over gastouderopvang

Informatiesheet gastouderopvang

De regels voor inschrijving van gastouderopvang in het LRKP veranderen. Hieronder leest u welke dit zijn en wat dit voor vraagouders, gastouders en gastouderbureaus betekent. Tevens wordt een aantal bestaande regels nader toegelicht. Iedere opvanglocatie van een gastouder moet in het register staan.Alle gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Tot … Meer lezen Informatiesheet gastouderopvang

Opleidingseisen gastouder

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, heeft op 23 november 2009 in een brief aan de Tweede Kamer (kenmerk KO /172282) een lijst met diploma’s gepubliceerd. Om te voldoen aan de eisen om als gastouder te mogen werken dient u één van deze diploma’s te hebben behaald, eventueel via een EVC-traject. … Meer lezen Opleidingseisen gastouder

Invalgastouders

De invalgastouder kan geregistreerd zijn, maar dit hoeft niet. In ieder geval moet de invalgastouder voldoen aan de opleidingseisen voor gastouders en beschikken over een VOG. Het aantal invalgastouders dat een gastouderbureau heeft, moet in redelijke verhouding staan tot het totaal aantal gastouders. De GGD zal dit toetsen in de administratie van het gastouderbureau. Een … Meer lezen Invalgastouders

Gastouderbureau

Bij het gastouderbureau (GOB) of gastouderopvangbureau, kunnen gastouders en vraagouders zich registreren. Het GOB zoekt voor de vraagouder een gastouder en begeleidt deze tijdens de opvangperiode. Het gastouderbureau ziet toe op het voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen bij de gastouder. Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag dient de vraagouder gebruik te maken van een gastouder … Meer lezen Gastouderbureau