Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’.

Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’ (ingezonden 22 januari 2014)

1
Wat is uw reactie op de uitzending van RTV Utrecht ‘Situatie rond gastouderopvang onveilig’? 1)

Meer lezenBeantwoording Kamervragen over het bericht ‘Situatie rond gastouderopvang is onveilig’

Beantwoording Kamervragen over het visiedocument kwaliteit gastouderopvang

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Tellegen (VVD) over “het visiedocument kwaliteit gastouderopvang”.

2013Z23539
Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over visiedocument kwaliteit gastouderopvang (ingezonden 29 november 2013).

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Visiedocument kwaliteit gastouderopvang’? )

Antwoord
Ja.

Meer lezenBeantwoording Kamervragen over het visiedocument kwaliteit gastouderopvang

Welke eisen gelden voor de locatie van gastouderopvang?

De locatie waarop de gastouder kinderen opvangt, moet aan verschillende eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoen. U mag bijvoorbeeld niet te veel kinderen tegelijk opvangen. En er moet een aparte slaapruimte voor jonge kinderen zijn. Regels rond aantal kinderen, inrichting en achtervang De belangrijkste regels voor de locatie waar gastouderopvang plaatsvindt zijn: … Meer lezen Welke eisen gelden voor de locatie van gastouderopvang?

Positieve verhalen over gastouderopvang

Als gastouderbureau willen wij bereiken dat gastouderopvang niet langer als het zwarte schaap in kinderopvangland wordt gezien. Gastouderopvang is een goede professionele vorm van opvang, dat zich qua kwaliteit prima kan meten met kinderdagverblijven. Er is sinds 2010 echt een professionaliseringsslag gaande in gastouderland. En er zijn nog zoveel negatieve artikelen of onjuiste artikelen. In … Meer lezen Positieve verhalen over gastouderopvang

Informatiesheet gastouderopvang

De regels voor inschrijving van gastouderopvang in het LRKP veranderen. Hieronder leest u welke dit zijn en wat dit voor vraagouders, gastouders en gastouderbureaus betekent. Tevens wordt een aantal bestaande regels nader toegelicht. Iedere opvanglocatie van een gastouder moet in het register staan.Alle gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Tot … Meer lezen Informatiesheet gastouderopvang

Opleidingseisen gastouder

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, heeft op 23 november 2009 in een brief aan de Tweede Kamer (kenmerk KO /172282) een lijst met diploma’s gepubliceerd. Om te voldoen aan de eisen om als gastouder te mogen werken dient u één van deze diploma’s te hebben behaald, eventueel via een EVC-traject. … Meer lezen Opleidingseisen gastouder

Invalgastouders

De invalgastouder kan geregistreerd zijn, maar dit hoeft niet. In ieder geval moet de invalgastouder voldoen aan de opleidingseisen voor gastouders en beschikken over een VOG. Het aantal invalgastouders dat een gastouderbureau heeft, moet in redelijke verhouding staan tot het totaal aantal gastouders. De GGD zal dit toetsen in de administratie van het gastouderbureau. Een … Meer lezen Invalgastouders

Gastouderbureau

Bij het gastouderbureau (GOB) of gastouderopvangbureau, kunnen gastouders en vraagouders zich registreren. Het GOB zoekt voor de vraagouder een gastouder en begeleidt deze tijdens de opvangperiode. Het gastouderbureau ziet toe op het voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen bij de gastouder. Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag dient de vraagouder gebruik te maken van een gastouder … Meer lezen Gastouderbureau

Gastouderopvang heeft imago probleem

Op deze website is deze week een opinie-artikel geplaatst over de gastouderopvang. Bij het artikel ook een stelling of kinderopvangtoeslag behouden moet blijven voor de gastouderopvang, of dat deze toch behoorlijk aangepast moet worden.(zie ook onderaan dit artikel) Achtergrond daarbij is dat de branche het “geurtje” van misbruik van belastinggeld eens voor altijd kwijt zou … Meer lezen Gastouderopvang heeft imago probleem

Opinie : geen kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang

D66 heeft in haar verkiezingsplannen staan dat de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang verdwijnt. Is dat een goede zet ? Misschien wel een hele goede kwaliteitsverbetering ? Een hele goede bezuiniging ? De gastouderopvang is toch een beetje een soort tussenvorm waarbij een deel van het (informele) oppassen door opa en oma vervangen is door (formele) opvang … Meer lezen Opinie : geen kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang

Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag – Flexmoeders

Over de facturatie en de ontvangst van kinderopvangtoeslag was de nodige onrust ontstaan. Op de website van Flexmoeders.nl is nu onderstaand bericht geplaatst over de handelswijze:   Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag   Deze mail is verzonden met instemming van de curator Beste ouders en gastouders, Bij deze informeren wij u over de … Meer lezen Facturatie juli 2012 en wijzigen rekeningnummer kinderopvangtoeslag – Flexmoeders