Defence for Children

Defence for Children : Erken recht op sociale zekerheid voor kinderen

  • door

Vandaag roepen Defence for Children, Save the Children, SP en GroenLinks het kabinet op om kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven. Dat kan door het voorbehoud op te heffen op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Hierin staat dat kinderen recht hebben op sociale zekerheid. De politieke partijen zullen dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Lees verder »Defence for Children : Erken recht op sociale zekerheid voor kinderen

Niet bezuinigen op inspraak jeugdhulp

Gemeenten spannen het paard achter de wagen door te bezuinigen op jongerenraden in de instellingen voor jeugdhulp. Dat vinden het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap in Zorg, Defence for Children, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. De organisaties maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit van de hulp als jongeren aan de zijlijn staan.

In veel jeugdinstellingen bestaat nu nog een aparte jongerenraad die advies geeft aan de directie. Vanaf januari dit jaar gaan gemeenten over de jeugdhulp, waarop wethouders direct fors moeten bezuinigen. ,,Jongerenraden worden makkelijk gezien als vetrandje dat je kan wegsnijden”, aldus Arnold Kassing van het JeugdWelzijnsBeraad. ,,Maar zo’n bezuiniging levert bijzonder weinig op, terwijl het in de toekomst veel euro’s kan kosten als instellingen planken gaan misslaan doordat ze jongeren niet meer consulteren.’

Lees verder »Niet bezuinigen op inspraak jeugdhulp

Rechtswaarborgen onder druk bij plaatsen kinderen in detentie

Defence for Children maakt zich grote zorgen over het detineren van kwetsbare kinderen in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. Een proef waarbij de Dienst Terugkeer en Vertrek, in plaats van de Hulpofficier van Justitie, de bevoegdheid krijgt om kinderen in detentie te stellen is uitgebreid tot alle gezinslocaties in Nederland. Dit nog voordat de beloofde evaluatie is uitgevoerd. Een belangenafweging over de kinderen ontbreekt in veel zaken. De rechtswaarborgen staan onder druk.

Lees verder »Rechtswaarborgen onder druk bij plaatsen kinderen in detentie

Teeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Op 14 januari 2015 stond tijdens het Algemeen Overleg over gezinsmigratie de baanbrekende uitspraak in de zaak Jeunesse tegen Nederland op de agenda. Defence for Children is nauw betrokken geweest bij deze zaak en schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens het overleg stelden de Kamerleden verschillende vragen. In zijn reactie gaf de staatssecretaris aan dat er in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaken zijn waar serieus aandacht aan besteed zal worden. De Handleiding voor de IND voor zaken rond gezinshereniging wordt openbaar gemaakt. Ook zei de staatssecretaris toe om kinderrechten sterker neer te zetten bij het horen van kinderen. Defence for Children heeft goede verwachtingen van deze toezeggingen van de staatssecretaris.

Lees verder »Teeven gaat kinderrechten sterker neerzetten

Stevige aanpak van kindermishandeling noodzakelijk

De Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief maken zich ernstige zorgen over de aanpak van kindermishandeling. Zij baseren zich daarbij op twee recente onderzoeksrapporten. Gezien de relatieve welvaart in Nederland is de omvang van dit probleem, met 118.000 slachtoffers per jaar, te groot. Zowel in het voorkomen van kindermishandeling, als in het creëren van veiligheid nádat kindermishandeling is geconstateerd, is onvoldoende resultaat geboekt.

Lees verder »Stevige aanpak van kindermishandeling noodzakelijk

Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

  • door

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september een brief gestuurd over gewortelde kinderen waarin hij aangeeft dat 50 van de 92 gezinnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Defence for Children pleit voor gelijke rechten voor alle gewortelde kinderen. Het is niet eerlijk een Kinderpardon half uit te voeren. Kinderen zijn geen cijfers, ze hebben een naam, gaan naar school en hebben vriendjes.

Het aantal van 92 gezinnen waar de Staatssecretaris het over heeft, is niet volledig. Bij Defence for Children zijn er enkele honderden kinderen bekend die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Juist voor deze gewortelde kinderen, kwam er een Kinderpardon. Het lijkt nu willekeurig welke gezinnen wel of geen verblijfsvergunning krijgen.

Lees verder »Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

Geen Kind meer in de cel

Vanaf 1 september 2014 is het officieel; gezinnen met minderjarige kinderen komen niet meer in de cel als zij op Schiphol asiel aanvragen. Er gaat een nieuwe werkwijze van start waarbij gezinnen naar een open aanmeldcentrum in Ter Apel worden gestuurd. De kinderen kunnen nu in vrijheid hun asielprocedure doorlopen. Defence for Children blijft binnen de Coalitie Geen Kind in de Cel kritisch de ontwikkelingen volgen van een nieuw gesloten centrum dat naar verwachting in 2015 gerealiseerd zal worden.

Lees verder »Geen Kind meer in de cel

Uitspraken rechters in lijn met een Eerlijk Kinderpardon

  • door

Ongeveer 600 kinderen vallen in Nederland onterecht buiten het Kinderpardon. Bijvoorbeeld omdat ze wel op school zaten en in beeld waren bij de gemeente maar niet bij de rijksoverheid. Daarmee voldoen zij volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet aan het zogenaamde toezichtscriterium. Op 1 september 2014 heeft de rechtbank in Zwolle een belangrijke uitspraak gedaan voor een Eerlijk kinderpardon. Het mag gezinnen volgens de rechter niet tegen worden geworpen dat zij niet in beeld waren bij de Rijksoverheid wanneer zij niet zelf hebben gekozen voor een leven in de illegaliteit. Eerder oordeelden de rechtbank Arnhem op 1 juli 2014 en de rechtbank Groningen op 7 juli 2014 ook al dat het toezichtscriterium uit het Kinderpardon te strikt wordt toegepast.

Lees verder »Uitspraken rechters in lijn met een Eerlijk Kinderpardon

Grote manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon

‘Zo moeilijk is het niet’, aldus Erik van Muiswinkel in een persiflage op Louis van Gaal. Van Muiswinkel sprak op de manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon, afgelopen woensdag 25 juni op het Plein in Den Haag. Hij zag zelfs veel voordelen voor staatssecretaris Teeven, als hij nu gewoon alle kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, laat blijven. Zo hoeft hij dan niet meer ‘s nachts wakker te liggen over wie er nu wel of niet mag blijven.
Lees verder »Grote manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon

Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

UNICEF Nederland en Defence for Children presenteren op dinsdag 17 juni in Den Haag het Jaarbericht Kinderrechten 2014 met daarin een overzicht van de kinderrechtensituatie in Nederland. Het Jaarbericht heeft dit jaar een zilveren randje omdat het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar bestaat. Een mijlpaal om te vieren dat er al veel is bereikt, maar toch zijn er ook in Nederland nog altijd tienduizenden kinderen het slachtoffer van kinderrechtenschendingen, zo blijkt uit dit Jaarbericht.
Lees verder »Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

Hoogleraren: “Opvallend dat Kinderpardon weinig meer met kinderrechten te maken heeft”

Vijf hoogleraren stellen op 17 juni 2014 in de Volkskrant dat het Kinderpardon zou moeten gaan om de ontwikkeling van het kind. Vanuit dat recht moet het belang van het kind ingevuld worden. Uitzetting van in Nederland gewortelde kinderen bedreigt die ontwikkeling en is dus in strijd met dit belangrijke recht. Defence for Children is verheugd over deze steun voor een Eerlijk Kinderpardon.

“Migrantenkinderen lopen een aanmerkelijke kans op ontwikkelingstagnaties  en sociaal-emotionele schade als ze –opnieuw- ontworteld worden”, schrijven de hoogleraren Mariëlle Bruning, Jaap Doek, Margrite Kalverboer, Ton Liefaard en Peter Rodrigues in de Volkskrant.

Lees verder »Hoogleraren: “Opvallend dat Kinderpardon weinig meer met kinderrechten te maken heeft”

Willekeur dreigt bij afhandeling Kinderpardon

De regels van het Kinderpardon zijn volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in beton gegoten. Hij wil geen toezeggingen doen over oproepen van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SP om voor groepen kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen een oplossing te zoeken. Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 10 juni 2014 heeft Teeven herhaald dat hij wel serieus zal kijken naar brieven van burgemeesters die zich zorgen maken over kinderen die buiten de boot vallen. Onder meer het CDA vroeg dit in een motie. Die brieven moeten 20 juni binnen zijn.
Lees verder »Willekeur dreigt bij afhandeling Kinderpardon

Dennis blijft! Kinderpardon nodig voor kinderen die in de gemeenten zijn opgevangen

Kinderpardon nodig voor kinderen die in de gemeenten zijn opgevangen

Dennis, de achtjarige jongen uit Oog in Al in Utrecht, heeft op 24 januari 2014 te horen gekregen dat hij in Nederland mag blijven. Dennis is in Zwolle geboren en kreeg geen kinderpardon-vergunning omdat hij niet voortdurend onder ‘rijkstoezicht’ is geweest, zoals het Kinderpardon vergt. Defence for Children is opgelucht dat de kinderrechten van Dennis nu zijn erkend en hoopt dat de staatssecretaris ook met een oplossing komt voor de 300 andere ‘gemeentekinderen’ die buiten het Kinderpardon dreigen te vallen.
Lees verder »Dennis blijft! Kinderpardon nodig voor kinderen die in de gemeenten zijn opgevangen