Defence for Children : Erken recht op sociale zekerheid voor kinderen

  • door

Vandaag roepen Defence for Children, Save the Children, SP en GroenLinks het kabinet op om kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven. Dat kan door het voorbehoud op te heffen op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Hierin staat dat kinderen recht hebben op sociale zekerheid. De politieke partijen zullen dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijna 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is sinds 2007 met 124.000 toegenomen. Pim Kraan (Save the Children): “Kinderen die in armoede opgroeien blijven een kwetsbare groep: ze hebben vaak gezondheidsproblemen en een lager opleidingsniveau. Ook lopen zij een twee keer zo hoog risico om op latere leeftijd weer in de armoede terecht te komen. En vergeet niet het sociale isolement: kinderen durven geen vriendjes thuis uit te nodigen, kunnen niet deelnemen aan schoolexcursies of doen niet mee aan sport- en culturele activiteiten.”

Nederland heeft als enige land ter wereld formeel een voorbehoud gemaakt op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit kan leiden tot schrijnende situaties, waarin jonge kinderen honger lijden of hun woning uitgezet dreigen te worden. Deze kinderen kunnen dan niet zelfstandig een beroep doen op de sociale zekerheid. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in de problemen komen door de kostendelersnorm die op 1 juli van dit jaar is ingevoerd, waardoor gezinnen onder de armoedegrens zijn geraakt.

Nederland heeft al vaker een rode kaart gekregen van het VN-Kinderrechtencomité. Linda Voortman (GroenLinks): “Het is onacceptabel dat kinderen in armoede opgroeien. Minister Asscher beloofde na zijn aantreden ‘het vuur uit z’n schoenen te lopen’ voor kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Het zou gepast zijn als het kabinet zich nu gaat houden aan zoiets fundamenteels als het Kinderrechtenverdrag.”

Tijdens de begrotingsbehandeling (SZW) zullen SP en GroenLinks minister Asscher oproepen het voorbehoud op te heffen.

Lees hier het opiniestuk in de Volkskrant.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/152/4453/mo233-m80/%27erken-recht-op-sociale-zekerheid-voor-kinderen%27

Deel dit artikel