groenlinks

Defence for Children : Erken recht op sociale zekerheid voor kinderen

  • door

Vandaag roepen Defence for Children, Save the Children, SP en GroenLinks het kabinet op om kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven. Dat kan door het voorbehoud op te heffen op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Hierin staat dat kinderen recht hebben op sociale zekerheid. De politieke partijen zullen dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Lees verder »Defence for Children : Erken recht op sociale zekerheid voor kinderen

Motie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

  • door

Onderstaande de motie van de leden Van Ojik en Samsom over inzetten van de vrijgevallen structurele meevaller van 100 miljoen euro ten behoeve van de kinderopvangtoeslag.  De motie kreeg onvoldoende steun.

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N – G E N E R A A L 2
Vergaderjaar 2013-2014
33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SAMSON
Voorgesteld 26 september 2013

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,Lees verder »Motie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

Tegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

Stel je voor…

Mensen tellen en niet cijfers.
Banen boven bezuinigingen.
Schone lucht, in plaats van een dure energierekening.
Goede, betaalbare zorg.

Met deze tegenbegroting laat GroenLinks zien dat het kan; verantwoorde financiële beslissingen nemen en tegelijkertijd investeren in werk, zorg, schone energie, goed openbaar vervoer en onderwijs.Lees verder »Tegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

Jesse Klaver

  • door

Jesse Klaver (Roosendaal, 1 mei 1986) is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks.Vanaf oktober 2012 woordvoerder Dierenwelzijn, Europese Zaken, Financiën, Landbouw, Natuur & Visserij en… Lees verder »Jesse Klaver