Defence for Children : Erken recht op sociale zekerheid voor kinderen

Vandaag roepen Defence for Children, Save the Children, SP en GroenLinks het kabinet op om kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven. Dat kan door het voorbehoud op te heffen op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Hierin staat dat kinderen recht hebben op sociale zekerheid. De politieke partijen zullen dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Meer lezenDefence for Children : Erken recht op sociale zekerheid voor kinderen

Motie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

Onderstaande de motie van de leden Van Ojik en Samsom over inzetten van de vrijgevallen structurele meevaller van 100 miljoen euro ten behoeve van de kinderopvangtoeslag.  De motie kreeg onvoldoende steun.

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N – G E N E R A A L 2
Vergaderjaar 2013-2014
33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SAMSON
Voorgesteld 26 september 2013

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

Meer lezenMotie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

Tegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

Stel je voor…

Mensen tellen en niet cijfers.
Banen boven bezuinigingen.
Schone lucht, in plaats van een dure energierekening.
Goede, betaalbare zorg.

Met deze tegenbegroting laat GroenLinks zien dat het kan; verantwoorde financiële beslissingen nemen en tegelijkertijd investeren in werk, zorg, schone energie, goed openbaar vervoer en onderwijs.

Meer lezenTegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

GroenLinks en CDA willen verzoekrecht op thuiswerken voor 1 januari 2014 invoeren

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum willen dat hun initiatiefwet flexibel werken per 1 januari 2014 ingevoerd is. De wet geeft werknemers meer mogelijkheden om thuiswerken, of flexibele werktijden bespreekbaar te maken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen makkelijker werk en zorg kunnen combineren. Met de beantwoording van schriftelijke vragen van andere … Meer lezen GroenLinks en CDA willen verzoekrecht op thuiswerken voor 1 januari 2014 invoeren

CDA : Initiatiefwet ‘flexibel werken’ klaar voor behandeling in Kamer

De  initiatiefwet ‘flexibel werken’, ingediend door CDA en GroenLinks in de vorige kabinetsperiode, is nu klaar om in de Kamer te worden besproken. Het wetsvoorstel moet het makkelijker maken voor werknemers om werk en zorg te combineren. Als de Kamer het meteen na het zomerreces bespreekt, kunnen werknemers komend jaar al gebruikmaken van de mogelijkheid … Meer lezen CDA : Initiatiefwet ‘flexibel werken’ klaar voor behandeling in Kamer

Beantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

2013Z10291 Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake risico’s van de bezuinigingen voor de kwaliteit van de kinderopvang (ingezonden 27 mei 2013) 1 Bent u bekend met het onderzoek van Abvakabo FNV onder medewerkers in de kinderopvang? 1) Antwoord: Ja 2 Wat is uw reactie op de … Meer lezen Beantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

Na de verkiezingen : welke politieke partij vindt u nu het beste voor toekomst kinderopvang?

De verkiezingen zijn voorbij, het regeerakkoord (Bruggen Slaan) is bekend. Het nieuwe kabinet gaat binnenkort beginnen. Ook is duidelijk hoe de VVD en PvdA hun uitspraken over het terugdraaien van de bezuinigingen nakomen. (niet dus) Thans voelt zo’n 87 % zich bedrogen door de PvdA en/of VVD. Volgens de nieuwe woordvoerder van de PvdA, mevrouw … Meer lezen Na de verkiezingen : welke politieke partij vindt u nu het beste voor toekomst kinderopvang?

Jesse Klaver

Jesse Klaver (Roosendaal, 1 mei 1986) is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks.Vanaf oktober 2012 woordvoerder Dierenwelzijn, Europese Zaken, Financiën, Landbouw, Natuur & Visserij en Onderwijs & Wetenschappen (en daarmme Kinderopvang) van GroenLinks. Het onderwijs moet volgens hem terug naar de student en de docent. De werkelijkheid van de klas en de collegezaal tellen voor … Meer lezen Jesse Klaver