CDA : Initiatiefwet ‘flexibel werken’ klaar voor behandeling in Kamer

  • door

De  initiatiefwet ‘flexibel werken’, ingediend door CDA en GroenLinks in de vorige kabinetsperiode, is nu klaar om in de Kamer te worden besproken. Het wetsvoorstel moet het makkelijker maken voor werknemers om werk en zorg te combineren. Als de Kamer het meteen na het zomerreces bespreekt, kunnen werknemers komend jaar al gebruikmaken van de mogelijkheid om hun werkweek flexibeler te maken.

Het wetsvoorstel is een steuntje in de rug voor werknemers om over flexibel werken te (durven) beginnen. Dit is nog allesbehalve vanzelfsprekend. Werknemers kunnen nu alleen een verzoek indienen om minder uren te gaan werken. In de nieuwe opzet kan de werkgever een verzoek voor aan schooltijden aangepaste werktijden of een dag thuiswerken niet zomaar weigeren.

Veel werknemers geven aan dat zij wel flexibel willen werken, maar zij denken dat dit binnen het bedrijf niet kan of dat de werkgever daar niet voor voelt. CDA en GroenLinks willen met hun voorstel stimuleren dat er in meer cao’s afspraken worden gemaakt over flexibel werken.

Van Hijum: “Maatschappelijk is het debat alleen maar relevanter geworden, door de bezuinigingen op de kinderopvang, huishoudelijke hulp en zorg. De overheid rekent er steeds meer op dat mensen voor elkaar zorgen. Tegelijkertijd mag de arbeidsparticipatie niet dalen. Dan is flexibiliteit een belangrijke uitweg.”

Het wetsvoorstel wordt niet alleen gesteund door de vakbonden, maar ook door Mezzo (mantelzorg) en diverse werkgevers. Ook de VNG pleitte onlangs voor ‘flankerend beleid’ bij de decentralisatie van de zorg, zodat mensen ook echt meer ruimte krijgen om voor elkaar te kunnen zorgen.

Bron : http://www.cda.nl/actueel/toon/initiatiefwet-flexibel-werken-klaar-voor-behandeling-in-kamer/

Deel dit artikel