Uitwisselen van informatie veroordeelde zedendelinquenten

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 2 september 2014) op vragen van de leden Omtzigt, Oskam en Van Toorenburg (allen CDA) aan de Minister en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over de nog steeds niet uitgevoerde motie over het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendelinquenten, zodat ze niet in Nederland in de kinderopvang kunnen werken (ingezonden 9 juli 2014).

Meer lezenUitwisselen van informatie veroordeelde zedendelinquenten

CDA : De gezinspartij en de jeugdwet

 

Het CDA beoordeelt de verschillende plannen van dit kabinet met name op de effecten voor gezinnen en families. Of het nou gaat over het verminderen van de kinderbijslag, het afschaffen van de gratis schoolboeken en de studiefinanciering, het wegbezuinigen van de maatschappelijke stage of het te vergaand bezuinigen op de kinderopvang.

Op dit moment ligt er een nieuwe wet met consequenties voor gezinnen bij de Tweede Kamer, de Jeugdwet. Deze wet gaat regels stellen over de hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Meer lezenCDA : De gezinspartij en de jeugdwet

Antwoord en verslag van rondetafelgesprek kinderopvang

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 31 322, nr. 219

Vastgesteld 10 september 2013

Naar aanleiding van een door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013, hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de behoefte om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.

De vragen en opmerkingen zijn op 18 juli 2013 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd. Bij brief van 9 september 2013 zijn deze vragen beantwoord.

Meer lezenAntwoord en verslag van rondetafelgesprek kinderopvang

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het beheersverslag van de Belastingdienst

AH 23  2013Z15603 Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 18 september 2013)

1
Herinnert u zich uw voornemen om alle relevante informatie waarover het parlement zich dient uit te spreken (betrekking hebbend op de belastingdienst) op te nemen in het jaarverslag van het ministerie van Financiën en dus het beheersverslag van de Belastingdienst niet langer te publiceren? (1 Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24)

Antwoord
Ja.

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Omtzigt over het beheersverslag van de Belastingdienst

GroenLinks en CDA willen verzoekrecht op thuiswerken voor 1 januari 2014 invoeren

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum willen dat hun initiatiefwet flexibel werken per 1 januari 2014 ingevoerd is. De wet geeft werknemers meer mogelijkheden om thuiswerken, of flexibele werktijden bespreekbaar te maken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen makkelijker werk en zorg kunnen combineren. Met de beantwoording van schriftelijke vragen van andere … Meer lezen GroenLinks en CDA willen verzoekrecht op thuiswerken voor 1 januari 2014 invoeren

CDA : Initiatiefwet ‘flexibel werken’ klaar voor behandeling in Kamer

De  initiatiefwet ‘flexibel werken’, ingediend door CDA en GroenLinks in de vorige kabinetsperiode, is nu klaar om in de Kamer te worden besproken. Het wetsvoorstel moet het makkelijker maken voor werknemers om werk en zorg te combineren. Als de Kamer het meteen na het zomerreces bespreekt, kunnen werknemers komend jaar al gebruikmaken van de mogelijkheid … Meer lezen CDA : Initiatiefwet ‘flexibel werken’ klaar voor behandeling in Kamer

Pieter Heerma

Pieter Heerma (Amsterdam, 5 augustus 1977) – zoon van oud-fractievoorzitter Enneus Heerma – is na zijn studie (politicologie: politiek en communicatie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1995 tot 2001) lange tijd voorlichter geweest bij de CDA-Tweede Kamerfractie en werkte tot aanvaarding van zijn kamerlidmaatschap korte tijd bij een zorgverzekeraar. * student-assistent UvA/ASCOR-NIOD, onderzoek Srebrenica, van … Meer lezen Pieter Heerma

CDA : Goede en betaalbare kinderopvang ontzettend belangrijk voor gezinnen

Kinderopvang vormt voor gezinnen een belangrijke ondersteuning en maakt het vaak mogelijk om arbeid en opvoeding goed met elkaar te combineren. Daarom is het belangrijk dat kinderopvang betaalbaar en van goede kwaliteit is.  Hiervoor stelde Pieter Heerma tijdens een debat over de evaluatie van de Wet Kinderopvang. Daarom bepleitte Heerma bij demissionair staatssecretaris De Krom … Meer lezen CDA : Goede en betaalbare kinderopvang ontzettend belangrijk voor gezinnen

Antwoorden Kamervragen problemen kinderdagverblijven door wanbetalende ouders

2012Z16267Vragen van het lid Heerma (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat kinderdagverblijven kampen met problemen door wanbetalende ouders (ingezonden 26 september 2012) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat kinderdagverblijven kampen met problemen door wanbetalende ouders? 1)Antwoord  : Ja. 2 Is het … Meer lezen Antwoorden Kamervragen problemen kinderdagverblijven door wanbetalende ouders

Van Hijum: waarschuwing om bezuinigingen op kindregelingen

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft financieel woordvoerder Eddy van Hijum een ‘politieke waarschuwing’ gegeven aan VVD en PvdA over de bezuinigingen op kindregelingen, zoals de kinderopvang, de kinderbijslag en het kindgebonden budget. In de verkiezingsprogramma’s van de VVD en PvdA is te lezen dat zij voor zeker 1,8 miljard euro willen bezuinigen op de kindregelingen. … Meer lezen Van Hijum: waarschuwing om bezuinigingen op kindregelingen

Brancheorganisatie Kinderopvang stuurt brief aan Rutte en Buma

Door de Brancheorganisatie Kinderopvang is een brief verzonden aan de heren Rutte en Buma. zie hieronder de tekst. Geachte heren Rutte en Buma, Op 14 augustus begonnen we onze dag met het bericht dat het CDA de voorgenomen bezuinigingen op de kinderopvang voor 2013 wil terugdraaien. Al eerder hoorden we tijdens het congres de heer … Meer lezen Brancheorganisatie Kinderopvang stuurt brief aan Rutte en Buma

CDA komt op voor hogere inkomens

De heer Eddy van Hijum, woordvoerder van de CDA voor de kinderopvang heeft op de CDA verkiezingswebsite een blog geplaatst over de kinderopvang met titel “Alle werkende ouders hebben recht op werkgeversbijdrage kinderopvang” De tekst van het blog luidt als volgt (gecursiveerde gedeelte): Een aantal jaren geleden werd de Wet Kinderopvang ingevoerd. Over de bekostiging … Meer lezen CDA komt op voor hogere inkomens