Brancheorganisatie Kinderopvang stuurt brief aan Rutte en Buma

Door de Brancheorganisatie Kinderopvang is een brief verzonden aan de heren Rutte en Buma. zie hieronder de tekst.

Geachte heren Rutte en Buma,

Op 14 augustus begonnen we onze dag met het bericht dat het CDA de voorgenomen bezuinigingen op de kinderopvang voor 2013 wil terugdraaien. Al eerder hoorden we tijdens het congres de heer Rutte zeggen dat de VVD overweegt geen verdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag door te voeren. Een goed, maar opmerkelijk bericht, zo enkele maanden nadat u het vijfpartijenakkoord met elkaar afsloot, waarin de bezuinigingen op kinderopvang ongemoeid bleven.
U snapt wellicht dat wij na jaren van bezuiniging op bezuiniging ietwat terughoudend zijn bij zulke berichten. Sinds 2009 zijn er stevige financiële ingrepen op de kinderopvang gedaan: een verhoging van de ouderbijdrage, de koppeling van gewerkte uren aan de kinderopvangtoeslag, geen indexatie van de uurprijsvergoeding, de aanpassing van de kindtabellen en een verdere aanpassing van andere kindregelingen.
Ombuigingen, heroverwegingen en bezuinigingen die maken dat ouders én ondernemers keer op keer de afweging moeten maken wat nog mogelijk is.
Wij wijzen de kamer en de verantwoordelijk minister al een hele tijd en zo vaak als mogelijk op de gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen en de positie van gezinnen in het algemeen. Daarnaast wordt het voor ondernemers steeds moeilijker om de wet- en regelgeving én onze kwaliteitseisen te voldoen als er aan alle kanten zo geschaafd en geschuurd wordt. Maar bovenal komt de ontwikkeling van het kind in het geding. U beiden weet dat kinderen die hun jongste jaren in een kinderdagverblijf doorbrengen zich goed ontwikkelen, veel sociale vaardigheden opdoen en uiteindelijk beter aansluiting vinden in het primair onderwijs. Met goede kinderopvang investeren wij in hun ontwikkeling en hun toekomst, maar ook in die van onszelf. Want we geven kinderen een betere kans om in hun latere leven goed mee te komen en uiteindelijk op de arbeidsmarkt van meerwaarde te worden voor onze vergrijzende samenleving.
Het doet ons deugd dat uw argumenten om de bezuinigingen terug te willen draaien, gebaseerd zijn op dezelfde bovengenoemde feiten die wij continue onder de aandacht van politici en ambtenaren brengen.
Wij hopen dan ook van harte dat u zich ook na 12 september aan uw verkiezingsbelofte zal houden. Uw partijen waren immers de partijen die in de afgelopen jaren vanuit de coalitie de bezuinigingen in onze sector invoerden. Uiteraard zullen wij u van harte ondersteunen in alle maatregelen die het belang van kinderopvang ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
Lex Staal
Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang
Deel dit artikel