BMK : differentieer tarieven

BMK logo

Maximum-uurprijs 2019: mogelijk risico Staatssecretaris Tamara van Ark bevestigde onlangs dat de maximum-uurprijs voor 2019 niet aangepast wordt. Dit blijft €8,02 voor de dagopvang, zoals zij in juni liet weten. Als gevolg van de IKK-maatregelen die ingaan per 1 januari 2019, zoals de aanscherping van de baby-bkr en de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker, maken … Meer lezen BMK : differentieer tarieven

#‎WVHJK2015 : neem ook deel aan Week van het Jonge Kind!

De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.

Meer lezen#‎WVHJK2015 : neem ook deel aan Week van het Jonge Kind!

Protocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 bekend (POBR1)

Het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 is gepubliceerd. Het protocol is de uitkomst van nauwe samenwerking tussen de Belastingdienst, Brancheorganisatie Kinderopvang, NBA en sectoraccountants. Het protocol is goedgekeurd door de NBA-werkgroep COPRO.

Meer lezenProtocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 bekend (POBR1)

Brancherapportage Kinderopvang 2013 – nuttig ? zinvol ?

De Brancheorganisatie heeft recent vol trots haar eerste brancherapport openbaar gemaakt. Doel van het rapport is om informatie te verstrekken over de branche en weer te geven wat de gevolgen zijn van de vraaguitval als gevolg van de wijzigingen door de overheid. De Brancheorganisatie Kinderopvang wenst dat uw kennis en inzicht over de kinderopvangsector wordt verrijkt bij het lezen van dit eerste brancherapport van de sector.

Vanaf pagina 25 worden de financiën toegelicht en diverse cijfers verstrekt zoals de verwachting voor 2013, bedrijfskosten over 2012 en toelichting over diverse kengetallen. Levert dit de kennis en inzicht op die u mag verwachten ?

Meer lezenBrancherapportage Kinderopvang 2013 – nuttig ? zinvol ?

Brancheorganisatie Kinderopvang brengt Brancherapportage uit

Kinderopvang geeft inzicht in eigen branche: eerste brancherapportage uitgebracht door Brancheorganisatie Kinderopvang

Transparantie is een belangrijk begrip in vele sectoren, maar vooral in een maatschappelijk georiënteerde sector als de kinderopvangsector. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich daarom de ambitie gesteld die transparantie vorm te geven en verantwoording af te leggen over de gelden die in onze sector omgaan. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft daarom nu, met de inbreng van diverse kinderopvangorganisaties, de brancherapportage kinderopvang uitgebracht.

Meer lezenBrancheorganisatie Kinderopvang brengt Brancherapportage uit

Uitbetalingen Kinderopvangtoeslag 2014 op 1 bankrekening

Deze special van de Brancheorganisatie Kinderopvang geeft u informatie en advies over de situatie vanaf 1 december 2013 over de wettelijke verplichting van één bankrekeningnummer voor het ontvangen van belastingteruggaven en toeslagen.

Dit is voor u van belang als u op dit moment rechtstreeks kinderopvangtoeslag ontvangt van de Belastingdienst. Nu is dat nog zonder voorwaarde of restricties. Vanaf 1 december 2013 kunt u alleen rechtstreeks ontvangen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Ouders worden door de Belastingdienst/Toeslagen voorgelicht over hun verplichting per aanvrager nog maar één bankrekeningnummer te gebruiken. Dit nummer moet op naam van de aanvrager staan.

Meer lezenUitbetalingen Kinderopvangtoeslag 2014 op 1 bankrekening

Brancheorganisatie Kinderopvang blij met oud nieuws

De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij  met de indexering van de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag zoals deze is meegenomen in de Rijksbegroting 2014. Nu zal iedereen blij zijn als het kabinet van VVD / PvdA een belofte of toezegging nakomt, maar deze voorgenomen indexering was al aangekondigd op 7 juni 2013.  Op die datum werd … Meer lezen Brancheorganisatie Kinderopvang blij met oud nieuws

Brancheorganisatie kinderopvang blij met indexering kinderopvangtoeslag

Oproep Brancheorganisatie Kinderopvang serieus genomen door kabinet: 50 miljoen voor indexering kinderopvangtoeslag Brancheorganisatie Kinderopvang is blij met de 50 miljoen die het kabinet vrij maakt voor de indexering van de kinderopvangtoeslag. Hiermee geeft het kabinet in ieder geval een signaal het belang van betaalbare en toegankelijke kinderopvang voor ouders en kinderen serieus te nemen. Brancheorganisatie … Meer lezen Brancheorganisatie kinderopvang blij met indexering kinderopvangtoeslag

Brancheorganisatie : uitvoering plan peutervoorziening Amsterdam verkeerd !

Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Proef peutervoorziening Amsterdam goed idee, verkeerde uitvoering’ Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het een goed idee dat er een basisvoorziening voor kinderen vanaf 2,5 jaar komt. Hier hebben wij ook op aangedrongen tijdens de hoorzitting over kinderopvang in de Tweede Kamer op 3 juni jongstleden. Maar de uitvoering zoals nu voorgesteld klopt niet. Wij geloven … Meer lezen Brancheorganisatie : uitvoering plan peutervoorziening Amsterdam verkeerd !

Brancheorganisatie: brief aan woordvoerders kinderopvang

De Brancheorganisatie stuurt brief aan de woordvoerders kinderopvang: Utrecht, 20 juni 2013 Geachte woordvoerders kinderopvang, Op 25 juni vindt er helaas geen Algemeen Overleg over kinderopvang plaats. Wij hadden gehoopt dat er een visie van minister Asscher op de kinderopvang zou liggen, en dat wij u in deze brief vervolgens nog wat hadden kunnen meegeven … Meer lezen Brancheorganisatie: brief aan woordvoerders kinderopvang

Lex Staal

Lex Staal is sinds 1 september 2011 directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de brancheverenging voor werkgevers in de kinderopvang. Sinds 28 augustus 2012 lid van het bestuur van FCB (Fonds Collectieve Belangen). In het FCB-bestuur zijn alle werkgevers- en werknemersorganisaties in Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening vertegenwoordigd. Het bestuur bepaalt de koers van … Meer lezen Lex Staal

Cao Kinderopvang niet aangenomen door werkgevers

Op de Algemene Leden Vergadering van 26 oktober 2012 is het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Kinderopvang niet door de leden aangenomen er zijn 641 stemmen uitgebracht waarvan 21 blanco, 307 voor en 313 tegen daarmee was er geen meerderheid voor het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er nog geen nieuwe cao is afgesloten. De huidige … Meer lezen Cao Kinderopvang niet aangenomen door werkgevers

Petitie overhandigd voor kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich, net als Abvakabo FNV, in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie heeft daarom alle belanghebbenden in de kinderopvang gevraagd om een petitie te ondertekenen. De 10.000 getekende petities zijn woensdag 24 oktober overhandigd. Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de … Meer lezen Petitie overhandigd voor kinderopvang

Avbakabo : Teken de petitie !!

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich, net als Abvakabo FNV, in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie roept daarom alle belanghebbenden in de kinderopvang op om een petitie te ondertekenen. Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of … Meer lezen Avbakabo : Teken de petitie !!

Na Branchorganisatie Kinderopvang nu ook oproep van BOinK

  BOinK roept ouders op: maak de politiek duidelijk hoe hard u wordt getroffen door de bezuinigingen op kinderopvang! ‘Werkenden beloond, werkende ouders gestraft!’ BOinK roept individuele ouders op de politiek duidelijk te maken hoe hard zij getroffen worden door bezuinigingen op kinderopvang. Doordat de effecten van de bezuinigingen op kinderopvang buiten de inkomensplaatjes van … Meer lezen Na Branchorganisatie Kinderopvang nu ook oproep van BOinK