Avbakabo : Teken de petitie !!

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich, net als Abvakabo FNV, in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie roept daarom alle belanghebbenden in de kinderopvang op om een petitie te ondertekenen.

Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of helemaal geen kinderopvang meer af te nemen, kinderen raken hun vertrouwde plek en de ontwikkelingsmogelijkheden die kinderopvang biedt kwijt, werknemers zitten in onzekerheid over hun baan, en werkgevers moeten hard hun best doen in te spelen op de afnemende vraag.

Woensdag 24 oktober wordt deze aangeboden aan de woordvoerders kinderopvang van de Tweede Kamer.

Download hier naar de petitie (pdf), onderteken deze en mail deze naar communicatie@kinderopvang.nl, of stuur hem op naar Brancheorganisatie Kinderopvang, postbus 3332, 3502 GH in Utrecht, onder vermelding van ‘petitie’.

De brancheorganisatie hoopt met heel veel ondertekende petities aan de politiek duidelijk te maken dat de bezuinigingen voor 2013 van tafel moeten. Abvakabo FNV ondersteunt dit, dus onderteken de petitie!

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/petitie-ko

Deel dit artikel