Langdurige lobby kinderopvang van Abvakabo FNV mogelijk beloond

Het kabinet wil volgend jaar mogelijk 100 miljoen euro extra uittrekken om te investeren in de kinderopvang. Abvakabo FNV is blij met dit plan. De bond heeft zich jarenlang verzet tegen de bezuinigingen in de sector en ziet nu haar langdurige lobby-inspanningen gedeeltelijk beloond. Het kabinet zou volgens de NOS bezig zijn om 100 miljoen … Meer lezen Langdurige lobby kinderopvang van Abvakabo FNV mogelijk beloond

Beantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

2013Z10291 Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake risico’s van de bezuinigingen voor de kwaliteit van de kinderopvang (ingezonden 27 mei 2013) 1 Bent u bekend met het onderzoek van Abvakabo FNV onder medewerkers in de kinderopvang? 1) Antwoord: Ja 2 Wat is uw reactie op de … Meer lezen Beantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

Abvakabo : Reactie regeerakkoord: Onduidelijkheid bezuinigingen jeugdzorg

Abvakabo FNV vindt het zorgelijk dat de geplande bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage voor de jeugdzorg in 2015 door gaan. ‘De totale omvang van bezuinigingen op de Jeugdzorg is nog niet helemaal inzichtelijk. Dat baart ons zorgen’, zegt Hans Wijers, cao-onderhandelaar Welzijn bij Abvakabo FNV. De bond is wel blij met het vervallen van de … Meer lezen Abvakabo : Reactie regeerakkoord: Onduidelijkheid bezuinigingen jeugdzorg

Uw mening : Doet de PvdA aan verkiezingsbedrog ?

Op deze website is de stelling gelanceerd : PvdA en VVD hebben de kiezers bedrogen m.b.t. terugdraaien bezuinigingen kinderopvang na aanleiding van het bekend worden van het regeerakkoord. De PvdA heeft bij monde van Mariette Hamer altijd gestreden tegen de bezuinigingen van het vorige kabinet en uitgesproken dat deze terug gedraaid moesten worden.  Volgens de … Meer lezen Uw mening : Doet de PvdA aan verkiezingsbedrog ?

PvdA en VVD komen verkiezingsbelofte niet na

Er komt een nieuw kabinet aan, Rutte II. Wat is er overgebleven van de verkiezingsbeloftes over de kinderopvang? Voor de verkiezingen riepen nagenoeg alle politieke partijen dat men de bezuiniging op de kinderopvang wenste terug te draaien. Volgens het partijprogram van de PvdA : Het ideaal van de PvdA is helder: kinderopvang moet een basisvoorziening … Meer lezen PvdA en VVD komen verkiezingsbelofte niet na

Komen PvdA / VVD verkiezingbeloftes na ?

Vandaag was het debat over de kinderopvang. Het is toch vreemd dat alle politieke partijen (inclusief PvdA en VVD) voornemens waren de bezuinigingen terug te draaien. Maar het is wel opvallend stil over het nakomen van hun verkiezingsbeloftes. PvdA en VVD zouden alleen met “briljante” voorstellen de begroting willen aanpassen. In november 2011 twitterde Mariette … Meer lezen Komen PvdA / VVD verkiezingbeloftes na ?

Petitie overhandigd voor kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich, net als Abvakabo FNV, in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie heeft daarom alle belanghebbenden in de kinderopvang gevraagd om een petitie te ondertekenen. De 10.000 getekende petities zijn woensdag 24 oktober overhandigd. Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de … Meer lezen Petitie overhandigd voor kinderopvang

Algemeen overleg over Kinderopvang

Op woensdag 24 oktober 2012 van 14.00 tot 17.00 uur houdt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg over kinderopvang. Namens het demissionaire kabinet is staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig. Inleiding Op 1 januari 2005 trad de Wet Kinderopvang in werking. Deze wet heeft 2 hoofddoelen; 1. Het … Meer lezen Algemeen overleg over Kinderopvang

FNV: Grote zorgen over toekomst kinderopvang

De opvang van jonge kinderen ligt zwaar onder vuur door bezuinigingen en het jojobeleid van de politiek. Het bestaande goede en dekkende netwerk aan kinderopvang dreigt hierdoor in te storten. En dat heeft nare gevolgen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de opvang en de arbeidsparticipatie van jonge moeders. Dat schrijft de FNV / de … Meer lezen FNV: Grote zorgen over toekomst kinderopvang

Avbakabo : Teken de petitie !!

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich, net als Abvakabo FNV, in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie roept daarom alle belanghebbenden in de kinderopvang op om een petitie te ondertekenen. Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of … Meer lezen Avbakabo : Teken de petitie !!

Na Branchorganisatie Kinderopvang nu ook oproep van BOinK

  BOinK roept ouders op: maak de politiek duidelijk hoe hard u wordt getroffen door de bezuinigingen op kinderopvang! ‘Werkenden beloond, werkende ouders gestraft!’ BOinK roept individuele ouders op de politiek duidelijk te maken hoe hard zij getroffen worden door bezuinigingen op kinderopvang. Doordat de effecten van de bezuinigingen op kinderopvang buiten de inkomensplaatjes van … Meer lezen Na Branchorganisatie Kinderopvang nu ook oproep van BOinK

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf  een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd.  De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor … Meer lezen Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

Van Hijum: waarschuwing om bezuinigingen op kindregelingen

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft financieel woordvoerder Eddy van Hijum een ‘politieke waarschuwing’ gegeven aan VVD en PvdA over de bezuinigingen op kindregelingen, zoals de kinderopvang, de kinderbijslag en het kindgebonden budget. In de verkiezingsprogramma’s van de VVD en PvdA is te lezen dat zij voor zeker 1,8 miljard euro willen bezuinigen op de kindregelingen. … Meer lezen Van Hijum: waarschuwing om bezuinigingen op kindregelingen

Abvakabo : Leegloop dreigt in kinderopvang

Al ruim een jaar waarschuwt Abvakabo FNV, de grootste vakbond die de belangen van werknemers in de kinderopvang behartigt, voor een leegloop van de sector vanwege alle bezuinigingen die er worden doorgevoerd. Gisteren is dit beeld bevestigd door gepresenteerde cijfers van het ministerie van SZW. Uit diverse door de FNV uitgevoerde onderzoeken onder ouders en … Meer lezen Abvakabo : Leegloop dreigt in kinderopvang

Kamervragen over het terugdraaien van bezuinigingen op de kinderopvang

Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het terugdraaien van bezuinigingen op de kinderopvang (ingezonden 15 augustus 2012) 1 Kent u het bericht „CDA: kinderopvangtoeslag toch niet omlaag‟? 1) AntwoordJa 2 Heeft u kennis genomen van het feit dat met de in het bericht weergegeven aankondiging van … Meer lezen Kamervragen over het terugdraaien van bezuinigingen op de kinderopvang