Petitie overhandigd voor kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich, net als Abvakabo FNV, in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. De brancheorganisatie heeft daarom alle belanghebbenden in de kinderopvang gevraagd om een petitie te ondertekenen. De 10.000 getekende petities zijn woensdag 24 oktober overhandigd.

Voor ouders en hun kinderen, voor werknemers en voor werkgevers in de kinderopvang. Steeds meer ouders besluiten minder of helemaal geen kinderopvang meer af te nemen, kinderen raken hun vertrouwde plek en de ontwikkelingsmogelijkheden die kinderopvang biedt kwijt, werknemers zitten in onzekerheid over hun baan, en werkgevers moeten hard hun best doen in te spelen op de afnemende vraag.  Het is tijd voor een systeem waarin alle kinderen terechtkunnen, ongeacht het inkomen van hun ouders, woonplaats of achterstand in ontwikkeling van het kind. Dat vinden het Landelijk Platform Peuterspeelzalen, de brancheorganisatie Kinderopvang, de Belangenverening van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK). Daarom hebben zij gezamenlijk de petitie opgezet.

10.000 getekende petities
Woensdag 24 oktober heeft de voorzitter van de brancheverenging Mariëlle Rompa namens werkgevers, werknemers en ouders met kinderen in de kinderopvang 10.000 getekende petities overhandigd aan de woordvoerders kinderopvang in de Tweede Kamer. Het ministerie van Sociale Zaken heeft laten weten een besluit op de roep een ander systeem over te laten aan het nieuwe kabinet.

Bekijk de petitie en download de poster om op te hangen op de website op kinderopvang.nl.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/petitie-ko

Deel dit artikel