Langdurige lobby kinderopvang van Abvakabo FNV mogelijk beloond

  • door
Het kabinet wil volgend jaar mogelijk 100 miljoen euro extra uittrekken om te investeren in de kinderopvang. Abvakabo FNV is blij met dit plan. De bond heeft zich jarenlang verzet tegen de bezuinigingen in de sector en ziet nu haar langdurige lobby-inspanningen gedeeltelijk beloond.

Het kabinet zou volgens de NOS bezig zijn om 100 miljoen euro vrij te maken om te investeren in de kinderopvang. Abvakabo FNV is positief over de investeringsplannen van het kabinet. De bond heeft zich jaren verzet tegen bezuinigingen op en afbraak van de Kinderopvang. Abvakabo en FNV riepen het kabinet vorig jaar december al op om de 300 miljoen die extra is bezuinigd weer te investeren in de kinderopvang, zodat ouders aan het werk kunnen blijven en niet noodgedwongen thuis voor de kinderen moeten zorgen. Zeker nu het afgelopen jaar tientallen kinderopvangorganisaties failliet zijn gegaan door teruglopende vraag. Ons standpunt: er moet juist worden geïnvesteerd in goede kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen.

Lobby
Met de extra 100 miljoen die het kabinet nu uitrekt voor de sector worden onze langdurige lobby inspanningen beloond. Van de week bleek ook uit de laatste cijfers van het ministerie dat het gebruik van kinderopvang, gemeten over de eerste twee kwartalen, met 13 procent is gedaald. Dit is 1 procent hoger dan over het eerste kwartaal werd gemeten. De grootste daling is te zien bij ouders met een laag inkomen: 15 procent vergeleken met 2012.

Kwaliteit
Ilse van der Weiden, bestuurder Kinderopvang bij Abvakabo FNV: ‘Ik ben blij met deze investering. En vind dat deze 100 miljoen euro gebruikt moet worden voor verbetering van kwaliteit en werkgelegenheid in de sector. Wij willen dat alle kinderen gebruik kunnen maken van kinderopvang, ongeacht uit welk sociaal milieu het kind komt, omdat dit goed is voor hun ontwikkeling. Daarnaast is het hoog tijd om weer te investeren in de sector. Door de vraaguitval zijn de medewerkers ook de dupe.’

Kindregelingen
De investering van 100 miljoen in de kinderopvang zou oppositiepartijen moeten overhalen alsnog de hervormingen van de kindregelingen te steunen. Minister Asscher van Sociale Zaken wil namelijk de elf kindregelingen terugbrengen naar vier: de kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, het kindgebonden budget en de combinatiekorting.

Oppositie
Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit op dit voorstel omdat er in totaal 810 miljoen euro bezuinigd gaat worden, waardoor 91 procent van de gezinnen er op achteruit gaat. De 100 miljoen euro investering in de kinderopvang die Asscher nu zou hebben voorgesteld, lijkt een tegemoetkoming aan de oppositiepartijen.

Prinsjesdag
Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september, maakt het kabinet haar plannen voor 2014 bekend. Minister Asscher heeft aangegeven in het najaar meer bekend te maken over zijn plannen voor een nieuw kinderopvangstelsel. Of dat tijdens Prinsjesdag gebeurt, is niet bekend. Minister Asscher zou dagdelen in de kinderopvang mogelijk willen maken voor alle peuters (ongeacht of ouders werken of niet). Maar hoe hij dat wil realiseren en wat de rol van de kinderopvang hierin wordt, is nog niet uitgelekt.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/554997-lobby-kinderopvang-beloond/

Deel dit artikel