Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf  een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd. 

De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor wie ouders de hoogste kinderopvangkosten hebben. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van 17.230 euro of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag.  Ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag. De vergoedingspercentages voor het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012. De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden voor 2013 verhoogd.  Voor dagopvang wordt de maximum uurprijs  € 6,46, voor de buitenschoolse opvang € 6, 02 en voor gastouderopvang € 5,17. Ouders kunnen vanaf medio november een proefberekening maken op www.toeslagen.nl wat er precies voor hen verandert.  De bezuiniging maakt deel uit van een pakket maatregelen die het kabinet heeft genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/nieuws/2012/10/18/verlaging-kinderopvangtoeslag.html?ns_campaign=nieuwsberichten-over-het-onderwerp-kinderopvang&ns_channel=att

Deel dit artikel