Veranderingen in de kinderopvangtoeslag in 2013

U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen en van uw gemeente of UWV voor de kosten van de kinderopvang. In 2013 verandert er een aantal zaken. Welke? Dat ziet u hieronder.

Hogere eigen bijdrage
In 2013 gaan ouders meer betalen voor de kinderopvang. Dit komt doordat de kinderopvangtoeslag omlaag gaat voor het eerste kind. Als uw gezamenlijk inkomen minder dan 17.230 euro per jaar bedraagt, gaat de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind niet omlaag. Onder ‘eerste kind’ verstaan wij het kind voor wie u de hoogste kinderopvangkosten heeft. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.
Ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.000 euro of hoger ontvangen voor het eerste kind geen kinderopvangtoeslag meer. Voor het tweede en volgende kind blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen. Voor deze kinderen zijn de vergoedingspercentages gelijk aan 2012.

Één bedrag van de Belastingdienst
Nu ontvangt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen en van uw gemeente of UWV voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. In 2013 ontvangt u de toeslag in één keer van de Belastingdienst. U moet dan nog wel steeds aan alle voorwaarden voldoen. Dat betekent dat u werkt, studeert, een re-integratietraject of inburgeringscursus volgt.
Op www.toeslagen.nl staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen voor kinderopvangtoeslag.

Beperking aantal uren
Sinds 2012 hebben ouders die werken, recht op kinderopvangtoeslag voor de uren dat de minst werkende ouder werkt. Deze beperking gold nog niet voor u omdat u een re-integratietraject, studie of verplichte inburgeringscursus volgt. In 2013 wijzigt het aantal uren waarvoor u nog kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Dit verschilt van de regels voor de werkende ouders. U heeft recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u een re-integratietraject, studie of verplichte inburgeringscursus volgt. Per maand heeft u recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per kind. Heeft u na afloop van uw re-integratietraject, studie of verplichte inburgeringscursus minder uren gebruikt dan waarop u recht heeft, dan mag u die resterende uren gedurende de rest van het jaar gebruiken.

Wat betekent de beperking van het aantal uren?
De beperking van het aantal uren houdt in dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u een reintegratietraject, studie of verplichte inburgeringscursus volgt.
Een paar voorbeelden:
1. Als u bijvoorbeeld drie maanden een re-integratietraject, studie of de cursus volgt, bouwt u in die maanden rechten op voor 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind.
2. U volgt een re-integratietraject, studie of cursus en uw partner werkt. Bij het recht op kinderopvangtoeslag wordt uitgegaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Het recht op toeslag is gekoppeld aan de uren die uw partner werkt als uw partner niet fulltime werkt. Gaat het kind naar de dagopvang dan is dit 140 procent van de uren en voor schoolgaande kinderen is dit 70 procent van de uren. Maximaal heeft u recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind.
3. U werkt in deeltijd en studeert in deeltijd en uw partner werkt fulltime. Omdat u werkt en studeert heeft u tijdens de maanden dat u studeert recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Werkt u partner niet fulltime maar bijvoorbeeld 30 uur per week, dan is uw recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat uw partner werkt. Gaat het kind naar de dagopvang dan is dit 140 procent van de uren en voor schoolgaande kinderen is dit 70 procent van de uren.

Inburgeraars
Als u inburgeringsplichtig bent, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. In 2013 komt daar een nieuwe
voorwaarde bij door de nieuwe Wet inburgering. U komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als u de cursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Volgt u in 2012 een inburgeringscursus en loopt die door in 2013? Ga in dat geval na of de cursus wordt gegeven door een gecertificeerde instelling. U kunt dit nagaan op www.blikopwerk.nl/inburgeren.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw re-integratietraject, cursus of studie? Bijvoorbeeld u stopt ermee, gaat een andere cursus volgen of het aantal uren wordt minder? Geef het dan meteen door via Mijn toeslagen op www.toeslagen.nl. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen. De Belastingdienst controleert ieder kwartaal of u nog aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoet.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Belt u dan met 1400 (Informatie Rijksoverheid) of ga naar www.rijksoverheid.nl/kinderopvangtoeslag

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten-en-publicaties/brochures/2012/10/18/wijzigingen-kinderopvangtoeslag-2013.html?ns_campaign=documenten-en-publicaties-over-het-onderwerp-kinderopvang&ns_channel=att

Deel dit artikel