Aantal faillissementen in oktober bedraagt 743

In oktober 2013 zijn 743 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn 147 faillissementen meer dan in september. Toen is het laagste aantal tot nu toe in 2013 gemeten. Van de in oktober 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (173), de bouw (97) en de specialistische zakelijke diensten (86). De stijging van de faillissementen in oktober is toe te schrijven aan een extra zittingsdag.

Meer lezenAantal faillissementen in oktober bedraagt 743

Brancheorganisatie Kinderopvang brengt Brancherapportage uit

Kinderopvang geeft inzicht in eigen branche: eerste brancherapportage uitgebracht door Brancheorganisatie Kinderopvang

Transparantie is een belangrijk begrip in vele sectoren, maar vooral in een maatschappelijk georiënteerde sector als de kinderopvangsector. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich daarom de ambitie gesteld die transparantie vorm te geven en verantwoording af te leggen over de gelden die in onze sector omgaan. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft daarom nu, met de inbreng van diverse kinderopvangorganisaties, de brancherapportage kinderopvang uitgebracht.

Meer lezenBrancheorganisatie Kinderopvang brengt Brancherapportage uit

Groeitempo bevolking neemt verder af

13 duizend inwoners erbij in eerste halfjaar Meer sterfgevallen, minder geboorten Immigratie stijgt, emigratie daalt De Nederlandse bevolking is de afgelopen zes maanden iets minder gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Op 1 juli telde Nederland 16,8 miljoen inwoners, 13 duizend meer dan begin dit jaar. In de eerste helft van 2012 groeide de bevolking met … Meer lezen Groeitempo bevolking neemt verder af

Minder aanvragen kinderopvangtoeslag in eerste kwartaal 2013

Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in het eerste kwartaal van 2013 met 10% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2012. Dat staat in een brief over de kinderopvangtoeslag waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag werd aangevraagd daalde met 7%. Dit … Meer lezen Minder aanvragen kinderopvangtoeslag in eerste kwartaal 2013

Nadere memorie van antwoord Wijzigingswet kinderopvang 2013

Minister Asscher (SZW) biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan bij de Wijzigingswet kinderopvang 2013. 33538Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) NADERE MEMORIE VAN ANTWOORDDe regering heeft met belangstelling kennis genomen van de nadere vragen die de leden van de fracties van de PvdA en D66 hebben … Meer lezen Nadere memorie van antwoord Wijzigingswet kinderopvang 2013

Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

OAK, 7 januari 2013 Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013 Besluit hoogte pensioenpremie Cao-partijen in de Kinderopvang hebben de pensioenpremie voor 2013 vastgesteld op 10,82% voor werknemers en 13,58% voor werkgevers. Toelichting premieberekening Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de premies voor hetouderdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast.In de CAO Kinderopvang zijn de … Meer lezen Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang is de afgelopen negen maanden met vier procent gedaald. Het aantal ouders dat werkt is in dezelfde periode niet afgenomen. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief over de ontwikkelingen in de kinderopvang aan de Tweede Kamer. De cijfers gaan … Meer lezen Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Veranderingen in de kinderopvangtoeslag in 2013

U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen en van uw gemeente of UWV voor de kosten van de kinderopvang. In 2013 verandert er een aantal zaken. Welke? Dat ziet u hieronder. Hogere eigen bijdrageIn 2013 gaan ouders meer betalen voor de kinderopvang. Dit komt doordat de kinderopvangtoeslag omlaag gaat voor het eerste kind. Als uw gezamenlijk … Meer lezen Veranderingen in de kinderopvangtoeslag in 2013

Kinderopvangvergelijker 2013 van Nibud online

Het Nibud heeft weer een rekentool geplaatst op hun website : Kinderopvangvergelijker 2013 In 2013 wordt er bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. Met de Kinderopvangvergelijker 2013 kunt u het verschil in de hoogte van uw toeslag en uw eigen bijdrage in 2013 eenvoudig uitrekenen en vergelijken met die van dit jaar. Ga hier naar de Kinderopvangvergelijker … Meer lezen Kinderopvangvergelijker 2013 van Nibud online

Maximum uurtarief kinderopvang 2013

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Volgens de plannen heeft de overheid het voornemen deze per 1 januari 2013 te indexeren met 1,55 %. De laatste indexering vond plaats per 1 januari 2011. Met ingang … Meer lezen Maximum uurtarief kinderopvang 2013

Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

De Belastingdienst gaat vanaf 2013 de volledige toekenning van de kinderopvangtoeslag doen voor de gemeentelijke doelgroepen. Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering die een traject naar werk volgen, inburgeraars, studenten en tienermoeders die gebruik maken van kinderopvang. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijziging betekent dat … Meer lezen Taak gemeenten doelgroepen Wet kinderopvang verdwijnt in 2013

Abvakabo : Snel een nieuwe cao Kinderopvang!

De kinderopvang maakt zware tijden door. Nieuwe bezuinigingen worden al aangekondigd terwijl de gevolgen van eerdere bezuinigingen net zichtbaar zijn. ‘Wij vinden het belangrijk nu goede afspraken te maken. Juist in deze tijd is behoud van kwaliteit nodig’, zegt Ilse van der Weiden, bestuurder Abvakabo FNV.  ‘Wij roepen al langer dat we niet blij zijn … Meer lezen Abvakabo : Snel een nieuwe cao Kinderopvang!