Brancheorganisatie Kinderopvang brengt Brancherapportage uit

  • door

Kinderopvang geeft inzicht in eigen branche: eerste brancherapportage uitgebracht door Brancheorganisatie Kinderopvang

Transparantie is een belangrijk begrip in vele sectoren, maar vooral in een maatschappelijk georiënteerde sector als de kinderopvangsector. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich daarom de ambitie gesteld die transparantie vorm te geven en verantwoording af te leggen over de gelden die in onze sector omgaan. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft daarom nu, met de inbreng van diverse kinderopvangorganisaties, de brancherapportage kinderopvang uitgebracht.


De brancherapportage kinderopvang 2013 bevat diverse cijfers op het gebied van capaciteit, financiën, personeel en kwaliteit in de kinderopvangsector. Deze cijfers zijn gebaseerd op de inbreng van 245 kinderopvangorganisaties. Deze hebben daarmee invulling gegeven aan de roep om maatschappelijke verantwoording aan de landelijke politiek, aan het parlement, maar zeker ook aan maatschappelijke stakeholders als ouders. Met deze brancherapportage beschikt de sector over eigen cijfers, waarmee de stand van de sector kan worden geduid, zonder daarbij afhankelijk te zijn van gegevens van anders instanties.

‘Met deze rapportage hebben we voor het eerst als sector een instrument in handen waarmee we zowel de stakeholders als ondernemers onderling inzicht geven in de stand van onze sector. En daar zijn we gepast trots op’, aldus voorzitter Marielle Rompa.

Klik hier voor de brancherapportage kinderopvang 2013

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsId=ecf7f205-dd0e-49a1-97f4-756438de8ead

Deel dit artikel