Pensioenfonds Zorg en Welzijn : Wat verandert er in 2014 ?

  • door

We worden met z’n allen steeds ouder. Daarom heeft de overheid de AOW-leeftijd verhoogd. Vanaf 2014 sluit de pensioenregeling van PFZW daarop aan.

We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent dat ook de pensioenen tot op steeds hogere leeftijd worden uitbetaald. Meer jaren genieten van je pensioen, betekent meer jaren geld ontvangen. Daarvoor is in het verleden niet voldoende gespaard. Dat komt doordat de stijging van de levensverwachting veel sneller verloopt dan eerder werd gedacht. Om de AOW en ons pensioen betaalbaar te houden, is het nodig dat we langer doorwerken. Daarom verhoogt de overheid de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2023. De pensioenregeling van PFZW gaat daar vanaf 2014 op aansluiten. Dat past ook bij hoe u tegen langer werken aankijkt. Toen wij vorig jaar naar de mening vroegen van uw medewerkers, heeft meer dan de helft aangegeven het eerlijk te vinden dat iedereen langer doorwerkt.
Veranderingen pensioenregeling
  • Vanaf 2014 ontvangt uw medewerker ouderdomspensioen van PFZW op het moment dat zijn AOW ingaat. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin hij 65 wordt. Het pensioen gaat dus iets later in, maar is ook iets hoger.
  • Is uw medewerker geboren in of na 1965? Dan kan hij vanaf 2014 op zijn vroegst pensioen opnemen vanaf vijf jaar voordat zijn AOW ingaat. Nu kan dat nog vanaf 55 jaar. Is hij geboren vóór 1965? Dan geldt deze verandering niet voor hem. Hij kan nog steeds met pensioen vanaf 55 jaar. Dit wijkt af van wat wij u eerder hebben laten weten.

Bron :

Deel dit artikel