Gevolgen wijziging pensioenpremie kinderopvang 2020

Er is een grote kans dat in 2020 de pensioenpremies gaan wijzigen bij bijvoorbeeld de branche kinderopvang. Het pensioenfonds PFZW heeft eind 3e kwartaal 2019 een actuele dekkingsgraaf van 92,2 %. Als deze einde van het jaar niet op 94 % ligt zullen de pensioenen verlaagd worden en de pensioenpremies verhoogd met maximaal 2,5 %. … Meer lezen Gevolgen wijziging pensioenpremie kinderopvang 2020

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is tussen 2000 en 2012 flink toegenomen. Wel is dit aandeel nog steeds aanmerkelijk lager dan bij mannen. Ook ontvangen vrouwen gemiddeld de helft minder aan aanvullend pensioen dan mannen.

Steeds meer vrouwen met aanvullend pensioen

In 2000 had 50 procent van de vrouwen een aanvullend pensioen naast de AOW, in 2012 was dit gestegen tot 60 procent. Van de mannen ontving 92 procent in 2012 een aanvullend pensioen.

Vooral onder gehuwde of samenwonende vrouwen is het aandeel met een aanvullend pensioen betrekkelijk klein. De afgelopen 12 jaar is dit wel verdubbeld: van ruim 20 procent naar 40 procent.

Van de alleenstaande vrouwen ontving 82 procent in 2012 een aanvullend pensioen. Het gaat niet altijd om pensioen dat zij vroeger zelf hebben opgebouwd, vaak betreft het ook nabestaandenpensioen.

65-plussers met aanvullend pensioen

Jongere generaties vrouwen hebben vaker aanvullend pensioen

De stijging van het aandeel vrouwen met aanvullend pensioen komt doordat jongere generaties die in de AOW stromen, vaker een aanvullend pensioen hebben dan de oudere generaties. Dit hangt samen met de hogere arbeidsdeelname van de jongere generaties. Zo had van de 75- tot 80-jarige vrouwen met partner in 2012 slechts 28 procent een aanvullend pensioen, van de 10 jaar jongere generatie was dat 50 procent.

Aanvullend pensioen bij 65-plussers met partner naar leeftijd, 2012

Aanvullend pensioen van vrouwen stuk lager dan dat van mannen

Wanneer vrouwen een aanvullend pensioen hebben, is dat gemiddeld fors lager dan dat van mannen: 8 400 tegen 17 300 euro bruto in 2012.
Het verschil is het grootst onder 65-plussers met een partner. Bij deze groep is de kloof de afgelopen 12 jaar bovendien gegroeid. In 2000 bedroeg het aanvullend pensioen van vrouwen nog 38 procent van dat van de mannen, in 2012 was dat 34 procent.

Gemiddeld aanvullend pensioen bij 65-plussers, bruto per jaar

Wim Bos

Bron:  Personen van 65 jaar en ouder met aanvullend pensioen (maatwerk)

Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4072-wm.htm

Meer lezenPensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

Pensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012. Inmiddels is bijna de helft van de pensioengangers 65 jaar of ouder. In totaal gingen vorig jaar 73 duizend werknemers met pensioen.

Meer lezenPensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar

Pensioenfonds Zorg en Welzijn : Wat verandert er in 2014 ?

We worden met z’n allen steeds ouder. Daarom heeft de overheid de AOW-leeftijd verhoogd. Vanaf 2014 sluit de pensioenregeling van PFZW daarop aan.

We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent dat ook de pensioenen tot op steeds hogere leeftijd worden uitbetaald. Meer jaren genieten van je pensioen, betekent meer jaren geld ontvangen. Daarvoor is in het verleden niet voldoende gespaard. Dat komt doordat de stijging van de levensverwachting veel sneller verloopt dan eerder werd gedacht. Om de AOW en ons pensioen betaalbaar te houden, is het nodig dat we langer doorwerken. Daarom verhoogt de overheid de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2023. De pensioenregeling van PFZW gaat daar vanaf 2014 op aansluiten. Dat past ook bij hoe u tegen langer werken aankijkt. Toen wij vorig jaar naar de mening vroegen van uw medewerkers, heeft meer dan de helft aangegeven het eerlijk te vinden dat iedereen langer doorwerkt.

Abvakabo FNV : Een goed pensioen voor jong en oud

Leden uit de Sector Senioren komen vrijdag 13 september vanuit Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Maastricht en Breda naar het Spui in Den Haag om actie te voeren voor een goed pensioen voor jongeren en ouderen. De leden zijn boos omdat zij hun inkomen achteruit zien gaan en zij grote zorgen hebben over de plannen die het … Meer lezen Abvakabo FNV : Een goed pensioen voor jong en oud

Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract

Leden van Abvakabo FNV hebben zich uitgesproken over de nieuwe rekenregels voor pensioenen. De rekenregels die Jetta Klijnsma op 12 juli bekend maakte, zijn nog in concept. Belanghebbenden, zoals pensioenfondsen, – experts en bonden, kunnen hierop reageren. Onze leden in de beleidsadviescommissie BAC hebben een zestal verbeterpunten opgesteld. Het bondsbestuur heeft de punten overgenomen. Abvakabo … Meer lezen Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract

Abvakabo : Pensioenfondsen herstellen, maar rekenen zich nog steeds te arm

De grote pensioenfondsen hebben donderdag 18 oktober hun kwartaalcijfers bekendgemaakt. In vergelijking tot het tweede kwartaal staan zij er beter voor. Met een dekkingsgraad van 97 procent betekent dit voor ABP een stijging van 7 procentpunt. Ondanks deze verbetering komt het korten van de pensioenen met 0,5 procent helaas gevaarlijk dichtbij. De dekkingsgraad van PFZW is gestegen … Meer lezen Abvakabo : Pensioenfondsen herstellen, maar rekenen zich nog steeds te arm

Brandbrief Pensioenfondsbestuur Zorg en Welzijn aan informateurs

Werknemers- en werkgeversorganisaties uiten in een brandbrief aan de informateurs hun bezorgdheid over het beleid van De Nederlandsche Bank. DNB heeft de afgelopen maanden een aantal grote pensioenfondsen verzocht om hun zittende bestuurders deels te vervangen door specialisten op het terrein van vermogensbeheer en risicomanagement. Hiermee lijkt het erop dat pensioenfondsen, als het aan DNB … Meer lezen Brandbrief Pensioenfondsbestuur Zorg en Welzijn aan informateurs

Abvakabo : Kamp blijft pensioenbesluit voor zich uit schuiven

De huidige rekenregels voor de dekkingsgraad dwingen pensioenfondsen om zich arm te rekenen. Want ze zijn verplicht te rekenen met de actuele extreem lage rente. Daardoor dreigen forse kortingen op de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan die irrationele regels aanpassen en daarmee dramatische kortingen voorkomen, maar hij stelt een … Meer lezen Abvakabo : Kamp blijft pensioenbesluit voor zich uit schuiven

Abvakabo : Kamp moet dramatische pensioenkorting tegenhouden

Pensioenfondsen zijn door de extreem lage rente genoodzaakt zich arm te rekenen. Door de huidige regels waarmee de fondsen hun dekkingsgraad bepalen, dreigen forse kortingen op de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw. Voor ambtenarenfonds ABP betekent dat in het meest sombere scenario voor 2014 een kortingspercentage van 14 procent, schrijft de Volkskrant woensdag. ‘Demissionair minister Kamp mag … Meer lezen Abvakabo : Kamp moet dramatische pensioenkorting tegenhouden