Abvakabo : Pensioenfondsen herstellen, maar rekenen zich nog steeds te arm

De grote pensioenfondsen hebben donderdag 18 oktober hun kwartaalcijfers bekendgemaakt. In vergelijking tot het tweede kwartaal staan zij er beter voor.

Met een dekkingsgraad van 97 procent betekent dit voor ABP een stijging van 7 procentpunt. Ondanks deze verbetering komt het korten van de pensioenen met 0,5 procent helaas gevaarlijk dichtbij. De dekkingsgraad van PFZW is gestegen naar 99 procent. Het fonds moet, om op koers te blijven van het herstelplan, einde van het jaar een dekkingsgraad van 100,4 procent bereiken.

Arm rekenen
Oorzaken van de hogere dekkingsgraden zijn de iets gestegen rente en de andere rekenmethode om de dekkingsgraad te bepalen. Abvakabo FNV vindt het goed dat het kabinet maatregelen heeft genomen, zodat er niet fors op de pensioenen gekort moet worden. Maar de maatregelen gaan lang niet ver genoeg. Abvakabo FNV-voorzitter Corrie van Brenk: ‘Het pensioenstelsel moet goed zijn voor alle generaties. Pensioenfondsen mogen zich niet te rijk, maar ook zeker niet te arm rekenen. Dat laatste is nu aan de hand. Korten ten gevolge van een kunstmatig lage rente vindt Abvakabo FNV onacceptabel.‘     

Maatregelen
Wanneer de dekkingsgraad (die een indicatie geeft voor de vermogenspositie van een pensioenfonds) lager dan de wettelijk toegestane 105 procent is, moeten de pensioenfondsen maatregelen nemen. De stand van de dekkingsgraden op 31 december 2012 is daarbij doorslaggevend. Het is dan vrijwel uitgesloten dat de pensioenen in 2013 geïndexeerd worden (meegroeien met de inflatie) en sommige pensioenfondsen zullen genoodzaakt zijn de pensioenrechten te verlagen (afstempelen).

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/pensioenfondsen-herstellen-maar-rekenen-zich-steeds-te-arm

Deel dit artikel