Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract

Leden van Abvakabo FNV hebben zich uitgesproken over de nieuwe rekenregels voor pensioenen. De rekenregels die Jetta Klijnsma op 12 juli bekend maakte, zijn nog in concept. Belanghebbenden, zoals pensioenfondsen, – experts en bonden, kunnen hierop reageren. Onze leden in de beleidsadviescommissie BAC hebben een zestal verbeterpunten opgesteld. Het bondsbestuur heeft de punten overgenomen. Abvakabo … Meer lezenAbvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract

Abvakabo : Pensioenfondsen herstellen, maar rekenen zich nog steeds te arm

De grote pensioenfondsen hebben donderdag 18 oktober hun kwartaalcijfers bekendgemaakt. In vergelijking tot het tweede kwartaal staan zij er beter voor. Met een dekkingsgraad van 97 procent betekent dit voor ABP een stijging van 7 procentpunt. Ondanks deze verbetering komt het korten van de pensioenen met 0,5 procent helaas gevaarlijk dichtbij. De dekkingsgraad van PFZW is gestegen … Meer lezenAbvakabo : Pensioenfondsen herstellen, maar rekenen zich nog steeds te arm

Brandbrief Pensioenfondsbestuur Zorg en Welzijn aan informateurs

Werknemers- en werkgeversorganisaties uiten in een brandbrief aan de informateurs hun bezorgdheid over het beleid van De Nederlandsche Bank. DNB heeft de afgelopen maanden een aantal grote pensioenfondsen verzocht om hun zittende bestuurders deels te vervangen door specialisten op het terrein van vermogensbeheer en risicomanagement. Hiermee lijkt het erop dat pensioenfondsen, als het aan DNB … Meer lezenBrandbrief Pensioenfondsbestuur Zorg en Welzijn aan informateurs

Abvakabo : Kamp moet dramatische pensioenkorting tegenhouden

Pensioenfondsen zijn door de extreem lage rente genoodzaakt zich arm te rekenen. Door de huidige regels waarmee de fondsen hun dekkingsgraad bepalen, dreigen forse kortingen op de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw. Voor ambtenarenfonds ABP betekent dat in het meest sombere scenario voor 2014 een kortingspercentage van 14 procent, schrijft de Volkskrant woensdag. ‘Demissionair minister Kamp mag … Meer lezenAbvakabo : Kamp moet dramatische pensioenkorting tegenhouden

Abvakavo : Behoud collectieve pensioenregelingen

De pensioenfondsen staan onder druk. Er dreigen kortingen op het pensioen in 2013 te worden uitgevoerd. Terecht maken veel deelnemers zich zorgen over hun pensioen. Abvakabo FNV is van mening dat het nut en de noodzaak van de op solidariteit en collectiviteit gebaseerde pensioenregelingen niet ter discussie zou moeten staan. De voordelen blijven onderbelicht. Steeds … Meer lezenAbvakavo : Behoud collectieve pensioenregelingen