Abvakavo : Behoud collectieve pensioenregelingen

De pensioenfondsen staan onder druk. Er dreigen kortingen op het pensioen in 2013 te worden uitgevoerd. Terecht maken veel deelnemers zich zorgen over hun pensioen. Abvakabo FNV is van mening dat het nut en de noodzaak van de op solidariteit en collectiviteit gebaseerde pensioenregelingen niet ter discussie zou moeten staan. De voordelen blijven onderbelicht.
Steeds vaker stellen mensen de vraag of het pensioengeld wel in goede handen is? Zijn pensioenfondsen niet te duur? Gaat er niet te veel de premie op aan kosten, salarissen en bonussen van de directie waardoor er te weinig over blijft voor de pensioenpot? De roep van sommige mensen om liever zelf voor hun pensioen te sparen neemt toe. Deskundigen, waaronder ook een voormalig directeur DNB, zijn van mening dat we af moeten van het solidariteitsprincipe van de pensioenfondsen. Dit wordt in sommige gevallen zelfs met oneigenlijke argumenten en misinformatie onderbouwd.
 Individualisering van de pensioenmarkt
De bond is van mening dat een verdere privatisering en individualisering van de pensioenmarkt onherroepelijk leidt tot een ondergraving van het collectieve systeem. Een systeem dat wereldwijd als beste systeem uit de bus komt. Maar als steeds meer mensen en bedrijven ervoor kiezen om zelf iets te regelen en daarmee uit het systeem stappen, bestaat de kans dat dit mooie stelsel `kantelt'. Een pensioenmodel dat gebaseerd is op vrijwilligheid en individualiteit zal onherroepelijk tot grote problemen leiden. Deze problemen blijken pas aan het einde van het werkend leven en het moment dat mensen met pensioen willen gaan. Abvakabo FNV wil Amerikaanse toestanden voorkomen. Dat land kent individuele pensioenregelingen, waarbij men zelfstandig pensioen opbouwt (bijvoorbeeld door te beleggen in aandelen). Die pensioenvermogens zijn door de aanhoudende koersdalingen zwaar aangetast. Er zijn voorbeelden bekent dat het pensioen van de ene op de andere dag de helft minder waard blijkt te zijn. Zestigers, die dachten nog slechts een paar jaar te hoeven werken moeten opeens veel langer doorwerken. Het gevolg is stille armoede onder oudere Amerikanen.
Door de economische crisis staan de collectieve regelingen onder druk, maar dit geldt ook voor de individuele regelingen. Ook in Nederland zijn er deelnemers van individuele pensioenregelingen die door de crisis tot de schrikbarende ontdekking komen dat hun opgebouwde pensioen veel minder waard is.
 Voordelen collectief pensioensysteem
Een pensioen ondergebracht bij een (bedrijfstak)pensioenfonds zoals Zorg en Welzijn of ABP heeft veel voordelen. De belangrijkste voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds zijn:
  • Goedkoper: Een pensioenfonds voert voor een grote groep mensen dezelfde regeling uit. Het is nu eenmaal goedkoper om in één keer iets voor heel veel mensen tegelijk te doen dan voor allemaal apart. Daarom is een pensioenfonds goedkoper dan een pensioen dat je alleen voor jezelf regelt bij een verzekeraar. Dat geldt ook voor de kosten van de beleggingen. Door de grote omvang van de beleggingspot zijn de kosten van beleggen beduidend lager.
  • Geen winststreven: Pensioenfondsen zijn van en voor de mensen die voor de onderneming of bedrijfstak werken. Pensioenfondsen zijn niet commerciële stichtingen. De winst op de beleggingen komt geheel ten goede aan de pensioenen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen en het geld gaat rechtstreeks naar de mensen.
  • Meer pensioen voor hetzelfde geld: Samen je pensioen regelen en samen beleggen is veel goedkoper dan ieder voor zich. En dat scheelt enorm in de hoogte van het pensioen. Want 1 procent minder kosten (of 1 procent meer rendement) kan wel 30 procent meer pensioen opleveren!
  • Gedeelde risico’s: De premies worden door het pensioenfonds belegd. Daar pensioenfondsen met veel meer geld beleggen kunnen zij het ook beter spreiden (meer landen) en een bredere mix (meer producten) kiezen. Verder kunnen zij meer deskundigheid/specialisten inzetten en mede daardoor scherper zijn op maatschappelijk verantwoord beleggen (dus niet in clusterbommen en kinderarbeid). Op de lange termijn levert beleggen meer op dan sparen. Maar beleggen kent ook risico’s. Toch is enig risico nodig om de pensioenen nu en in de toekomst op peil te houden. Geen beleggingsrisico en 100 procent veiligheid (door het geld op veilige spaarrekeningen te zetten) leidt onvermijdelijk tot lagere pensioenuitkeringen en veel hogere pensioenpremies.
Lees alle voordelen in de factsheet die Abvakabo FNV heeft opgesteld.
 Standpunt Abvakabo FNV
Wij willen het behoud van collectieve regelingen. Verkeerde beeldvorming rond pensioen zet mensen op het verkeerde been. Ondanks alles blijken collectieve pensioenregelingen nog steeds de beste en goedkoopste manier om een goed pensioen voor werknemers op te bouwen. Wij willen dat mensen op basis van feiten kiezen voor solidariteit en collectiviteit. Collectieve pensioenfondsen kennen een breed draagvlak. Deelnemers kunnen profiteren van schaalvoordelen (de kracht van de grote aantallen). Collectieve pensioenen zijn juist door het collectieve en solidaire aspect goedkoper, veiliger en leiden tot hogere pensioenuitkeringen dan individuele voorzieningen.
Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/voordelen-collectieve-pensioenregelingen
Deel dit artikel