Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

  • door
OAK, 7 januari 2013 Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013
Besluit hoogte pensioenpremie
Cao-partijen in de Kinderopvang hebben de pensioenpremie voor 2013 vastgesteld op 10,82% voor werknemers en 13,58% voor werkgevers.
Toelichting premieberekening
Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de premies voor hetouderdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast.In de CAO Kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd in artikel 5.8 van de CAO. Hierin staat dat een premielastwijziging gelijk wordt verdeeld over werkgever en werknemer.
Franchises en premies 2013
Voor 2013 zijn de volgende franchises vastgesteld:
• De AOW-franchise bedraagt in 2013: € 10.940
• De AP-franchise bedraagt in 2013: € 19.043
PFZW heeft voor 2013 de volgende premies vastgesteld:
•De pensioenpremie stijgt van 23,8% naar 24,4%
•De AP-premie blijft 0,4%
Premieverdeling 2013
Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op basis van de gegevens en de verdelingsafspraken in de CAO Kinderopvang, besloten om voor 2013 om de premiehoogte als volgt vast te stellen:
Premies 2013 CAO-artikel 5.8 Werknemers Werkgevers
Pensioen premie 10,82% (was 10,53%) 13,58% (was 13,27%)
AP-premie 0% (was 0%) 0,4% (was 0,4%)
Deel dit artikel