Wie is er (branche kinderopvang) lid van een vakbond ?

De CAO Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2018-2019 werd op 17 november 2018 Algemeen verbindend verklaard. Deze cao is gesloten tussen 2 werkgeversorganisaties en 3 vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang (FNV, CNV, De Unie). Nu vertegenwoordigen de 2 brancheorganisaties een ruime meerderheid van de werkgevers, maar is dat ook voor de werknemers … Meer lezen Wie is er (branche kinderopvang) lid van een vakbond ?

CAO Kinderopvang 2018-2019 beschikbaar

In de cao Kinderopvang 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor de branche Kinderopvang. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. Deze informatie en de nieuwe cao-tekst staan in het dossier over de Cao Kinderopvang op de website van FCB.

Onderhandelingsresultaat CAO kinderopvang 2018-2019

De onderhandelingsdelegatie van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) heeft met de onderhandelingsdelegaties van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de vakbonden FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang. Het bestuur van de BK is blij met het tot stand gekomen resultaat. Het doet recht aan de ontwikkelingen in onze sector, de … Meer lezen Onderhandelingsresultaat CAO kinderopvang 2018-2019

Cao-loonstijging in het derde kwartaal iets afgenomen

In het derde kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Deze toename is iets minder dan in de voorgaande kwartalen. De stijging ligt bovendien nog steeds ruim onder de inflatie, die in het derde kwartaal 2,8 procent bedroeg. De contractuele loonkosten namen in het derde kwartaal met 1,7 procent toe.

Loonstijging al drie jaar vrijwel stabiel

Meer lezenCao-loonstijging in het derde kwartaal iets afgenomen

Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen – Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2013/2014 – is ingediend. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; Maakt bekend: 1. dat door … Meer lezen Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Leden AbvaKabo akkoord met cao Kinderopvang

Het merendeel van onze leden heeft vóór het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Kinderopvang gestemd. Maar liefst 75 procent van de leden van Abvakabo FNV heeft voor gestemd. Het was al bekend dat ook de achterban van de Brancheorganisatie Kinderopvang vóór het akkoord heeft gestemd. Leden van de andere bonden waren ook positief. Dat betekent … Meer lezen Leden AbvaKabo akkoord met cao Kinderopvang

Abvakabo : Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang

De vakbonden en de werkgevers hebben donderdag een principeakkoord over de cao Kinderopvang bereikt. Het akkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden. De vakbonden hebben donderdag met de Brancheorganisatie Kinderopvang een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Kinderopvang. De sector zat al anderhalf jaar zonder cao, nadat twee eerdere principeakkoorden door de werkgevers zijn afgewezen. Binnenkort … Meer lezen Abvakabo : Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang

Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

OAK, 7 januari 2013 Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013 Besluit hoogte pensioenpremie Cao-partijen in de Kinderopvang hebben de pensioenpremie voor 2013 vastgesteld op 10,82% voor werknemers en 13,58% voor werkgevers. Toelichting premieberekening Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de premies voor hetouderdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast.In de CAO Kinderopvang zijn de … Meer lezen Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

Cao-lonen stijgen in 2012 met 1,6 procent

In 2012 zijn de cao-lonen met 1,6 procent gestegen en dat is 0,5 procentpunt meer dan in 2011. De inflatie kwam in 2012 uit op 2,5 procent en ligt hiermee al tweeënhalf jaar boven de cao-loonstijging. De contractuele loonkosten namen in 2012 met 2,2 procent toe. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten Loonontwikkeling per bedrijfstak dicht bij elkaar De stijging … Meer lezen Cao-lonen stijgen in 2012 met 1,6 procent

Abvakabo : Werkgevers wederom niet akkoord met nieuwe cao kinderopvang

Voor de tweede keer op rij hebben de werkgevers in de kinderopvang het onderhandelingsresultaat van de vakbonden en de Brancheorganisatie Kinderopvang over een nieuwe cao afgewezen. Leden van Abvakabo FNV stemden wel massaal in het met resultaat. Abvakabo FNV-bestuurder Ilse van der Weiden: ‘De afwijzing is onbegrijpelijk, want volgens de brancheorganisatie voldoen de nieuwe afspraken … Meer lezen Abvakabo : Werkgevers wederom niet akkoord met nieuwe cao kinderopvang

Cao Kinderopvang niet aangenomen door werkgevers

Op de Algemene Leden Vergadering van 26 oktober 2012 is het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Kinderopvang niet door de leden aangenomen er zijn 641 stemmen uitgebracht waarvan 21 blanco, 307 voor en 313 tegen daarmee was er geen meerderheid voor het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er nog geen nieuwe cao is afgesloten. De huidige … Meer lezen Cao Kinderopvang niet aangenomen door werkgevers

Cao-loonstijging in derde kwartaal toegenomen

In het derde kwartaal van 2012 zijn de cao-lonen met 1,7 procent gestegen. Hiermee is de cao-loonstijging op het hoogste punt sinds eind 2009 uitgekomen. De loonstijging ligt nog wel onder de inflatie, die op 2,3 procent uitkwam. De contractuele loonkosten waren in het derde kwartaal 2,3 procent hoger. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten Lonen … Meer lezen Cao-loonstijging in derde kwartaal toegenomen

CNV Publieke Zaak legt CAO-resultaat Kinderopvang neutraal voor aan leden

De bonden – waaronder CNV Publieke Zaak – hebben toch een onderhandelingsresultaat bereikt met de Brancheorganisatie Kinderopvang over een nieuwe CAO. Voor ruim 95.000 werknemers in de kinderopvang zijn afspraken gemaakt over inkomen en kwaliteit van werk. CNV Publieke Zaak legt het resultaat neutraal voor aan de leden. Lizelotte Smits, bestuurder kinderopvang van CNV Publieke Zaak: “In maart van dit jaar … Meer lezen CNV Publieke Zaak legt CAO-resultaat Kinderopvang neutraal voor aan leden

Abvakabo : Onderhandelingsresultaat nieuwe cao kinderopvang

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao kinderopvang. Dit resultaat wordt binnenkort door Abvakabo FNV neutraal aan de leden voorgelegd via een ledenraadpleging. Gedurende de looptijd van twee jaar krijgen kinderopvangmedewerkers tweemaal een loonsverhoging en een eenmalige uitkering. Bekijk alle wijzigingen ten opzichte van de huidige cao. Salaris Gedurende de looptijd van twee jaar krijgen … Meer lezen Abvakabo : Onderhandelingsresultaat nieuwe cao kinderopvang