Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2016 – 2017

Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2016 – 2017

De onderhandelaars namens de organisatie van werkgevers Brancheorganisatie Kinderopvang en de volgende organisaties van werknemers:

  1. FNV Zorg & Welzijn
  2. CNV Zorg & Welzijn
  3. De Unie

Hebben op 10 maart 2016 een onderhandelingsresultaat bereikt over de inhoud van de CAO Kinderopvang voor 2016 en 2017.

De cao-partijen leggen dit onderhandelingsresultaat voor aan de leden.

Looptijd De CAO heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonontwikkeling

De bedragen van de salarisschalen worden als volgt verhoogd:

  • per 1 juli 2016 met 1,0 %;
  • per 1 april 2017 met 1,2%;
  • per 1 juli 2017 met 1,0%.

Daarnaast ontvangen werknemers in januari 2017 een eenmalige bijdrage van € 50 bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband.

Het volledige overzicht van het onderhandelaarsakkoord is te vinden op deze pagina.

Bron :  De Unie

Deel dit artikel