Nieuwe branchevereniging kinderopvang

Maatschappelijke ondernemers in de kinderopvang slaan handen ineen: meer kwaliteit en gelijke kansen voor ieder kind. Gisteren hebben kinderopvangorganisaties zonder winstoogmerk een nieuwe branchevereniging opgericht. De maatschappelijke ondernemers hebben zich verenigd om hun gedeelde visie versterkt te laten horen in het debat over de toekomst van de kinderopvang.

De nieuwe Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) wil van kinderopvang een basisvoorziening maken die voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar toegankelijk en wettelijk verankerd is. Kinderopvang kan zo bijdragen aan de ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht of hun ouders al dan niet werken. Voor ouders wordt kinderopvang daardoor een voorziening die het mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren.

Het stelsel van kinderopvang moet, volgens de BMK, veel meer dan nu ingericht worden rondom kwaliteit. Kinderopvangorganisaties zouden hun rendementen altijd uitsluitend ten goede moeten laten komen aan duurzame kwaliteit en innovatie binnen de kinderopvang. Aan goed opgeleide professionals en een stabiele, stimulerende omgeving voor kinderen. De Wet kinderopvang maakt het nu nog mogelijk dat in de kinderopvang behaalde rendementen uit de kinderopvang wegvloeien naar private partijen.

“De tijd is rijp om het stelsel van kinderopvang aan te passen”, aldus voorzitter Kathalijne Buitenweg. “Kinderopvang wordt nog teveel als een arbeidsmarktinstrument gezien. Maar het wordt steeds duidelijker dat kinderopvang een belangrijke maatschappelijke rol heeft te vervullen. De kinderopvang van de toekomst zet de ontwikkeling van kinderen centraal en is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht opleidingsniveau, werk of portemonnee van de ouders. Zo krijgen kinderen gelijke kansen en kunnen ze samen opgroeien. Om dat voor elkaar te krijgen moet het stelsel van wet- en regelgeving rond kinderopvang op de schop. Daarover ga ik namens de BMK de komende tijd graag het gesprek aan.”

Bron : persbericht

Deel dit artikel