CAO Kinderopvang 2020-2021 nu geldig voor hele branche

De salarissen juli 2020 worden (bijna) uitbetaald voor de medewerkers in de branche kinderopvang.Voor een grote groep medewerkers (circa 28.500) zal het mogelijk nog een verrassing zijn, ontvangen ze salaris volgens de cao Kinderopvang 2020-2021 of nog van de cao Kinderopvang 2018-2019. Brancheorganisaties Dat hangt af of de werkgever lid is van branche brancheorganisatie BK of BMK of … Meer lezen CAO Kinderopvang 2020-2021 nu geldig voor hele branche

Pedagogisch medewerkers kinderopvang krijgen 4 % meer nettoloon

tevreden

De verwachting is dat in de juli de CAO Kinderopvang 2020-2021 algemeen verbinden verklaard wordt door het Ministerie. Dat betekend dat per 1 juli 2020 voor de kinderopvang nieuwe salaristabellen gaan gelden en medewerkers 3,36 % meer bruto loon ontvangen. Voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang (ingedeeld in schaal 6) heeft dit tot gevolg … Meer lezen Pedagogisch medewerkers kinderopvang krijgen 4 % meer nettoloon

Ze zijn er : de salarisschalen CAO Kinderopvang 2020 per 1 juli

salaris

Het heeft even geduurd, maar ze zijn er weer : de nieuwe salarisschalen CAO Kinderopvang per 1 juli 2020. Over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 gelden de salaristabellen van 2019 waarover een 3 % toeslag zal worden betaald in juli. De nieuwe salarisschalen gaan dus per 1 juli in. … Meer lezen Ze zijn er : de salarisschalen CAO Kinderopvang 2020 per 1 juli

Lees de CAO Kinderopvang 2020-2021, nu beschikbaar

CAO Kinderopvang 2020

Begin februari hebben de werkgevers- en werknemerspartijen in de kinderopvang (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de CAO kinderopvang 2020-2021, ingaande 1 januari 2020 en eindigend op 30 juni 2020. De medewerkers in de branche ontvangen in 2020 een forse loonsverhoging van 3 % … Meer lezen Lees de CAO Kinderopvang 2020-2021, nu beschikbaar

Brutoloon kinderopvang stijgt 3 % – Nettoloon stijgt met bijna 4 %

Op 11 februari kwam naar buiten dat er een onderhandelaarsakkoord is voor een 18 maanden durende CAO Kinderopvang, van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021. Onderdeel van het akkoord is onder andere een bruto loon stijging per 1 januari 2020 van 3 % en een eindejaarsuitkeringen van 2 %,. De medewerkers in … Meer lezen Brutoloon kinderopvang stijgt 3 % – Nettoloon stijgt met bijna 4 %

Kennis over CAO Kinderopvang : onvoldoende

Circa 85.000 mensen werken onder de CAO Kinderopvang. In de cao zijn afspraken gemaakt over het salaris en zijn de rechten en verplichtingen opgenomen van werknemers en werkgevers. Als medewerker is het toch wel belangrijk om op te hoogte zijn welke regels en verplichtingen er nu zijn. Om te kijken hoe goed de kennis is … Meer lezen Kennis over CAO Kinderopvang : onvoldoende

Hoe is de kennis over de CAO Kinderopvang ?

In de branche kinderopvang werken circa 85.000 mensen die hun salaris ontvangen conform de CAO Kinderopvang.  Hoe zou de kennis zijn over de CAO Kinderopvang? Zijn de medewerkers goed op de hoogte van de regeltjes of juist niet ? Test nu je kennis via deze quiz. U krijgt 10 minuten de tijd om de 10 … Meer lezen Hoe is de kennis over de CAO Kinderopvang ?

Hoe is verdeling in schaal 6 kinderopvang

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang wordt je volgens het schema van matrixfuncties en salarisschalen van de cao Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 met salaristredes 9 tot en met 21. Bij de eerste publicatie eind december 2018 hadden 200 respondenten een antwoord gegeven op de vraag in welke trede zij als pedagogisch medewerker waren ingedeeld. Inmiddels hebben meer dan 600 respondenten … Meer lezen Hoe is verdeling in schaal 6 kinderopvang

Onderhandelingsresultaat CAO kinderopvang 2018-2019

De onderhandelingsdelegatie van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) heeft met de onderhandelingsdelegaties van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de vakbonden FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang. Het bestuur van de BK is blij met het tot stand gekomen resultaat. Het doet recht aan de ontwikkelingen in onze sector, de … Meer lezen Onderhandelingsresultaat CAO kinderopvang 2018-2019

Tegenbod FNV voor cao Kinderopvang

De FNV is op zijn zachts gezegd erg ontevreden over het feit dat de werkgevers in de kinderopvang pas in september verder willen praten over een nieuwe cao. FNV werkt ondertussen aan een tegenbod als reactie op het eindbod van de werkgevers.

‘Dat de werkgevers pas in september willen praten betekent  voor de 75.000 medewerkers dat ze ruim 9 maanden moeten wachten op duidelijkheid over hun arbeidsvoorwaarden. Dat hoeft van ons echt niet zo lang te duren. Het is nu tijd dat er afspraken worden gemaakt. Daarom werkt de FNV nu aan een tegenbod als reactie op het eindbod van de werkgevers, zegt Ilse van der Weiden, cao-onderhandelaar bij de FNV.

Meer lezenTegenbod FNV voor cao Kinderopvang

Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen – Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2013/2014 – is ingediend. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; Maakt bekend: 1. dat door … Meer lezen Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Salarisschalen ID-banen per 1 juli 2013 CAO Kinderopvang

Salarisschaal Instroombanen CAO Kinderopvang per 1 juli 2013 Per 1 juli 2013 wordt het wettelijk bruto minimumloon (WML) verhoogd van € 1.469,40 naar € 1.477,80 per maand. De bedragen zijn op 1 mei 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (2013, nr. 11.355). Het stijgingspercentage bedraagt 0,57 %. In de CAO Kinderopvang is in bijlage 3, artikel … Meer lezen Salarisschalen ID-banen per 1 juli 2013 CAO Kinderopvang

Aanpassing salaris kinderopvang in augustus

Nu de CAO Kinderopvang 2012-2014 in werking is getreden zal over de maand augustus 2013 voor het eerst weer een aanpassing komen in het salaris. Onderstaand een overzicht met de salarisnummers en de bedragen zoals deze zijn vastgelegd (ex Hoofdstuk 5 CAO) Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per … Meer lezen Aanpassing salaris kinderopvang in augustus

Leden AbvaKabo akkoord met cao Kinderopvang

Het merendeel van onze leden heeft vóór het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Kinderopvang gestemd. Maar liefst 75 procent van de leden van Abvakabo FNV heeft voor gestemd. Het was al bekend dat ook de achterban van de Brancheorganisatie Kinderopvang vóór het akkoord heeft gestemd. Leden van de andere bonden waren ook positief. Dat betekent … Meer lezen Leden AbvaKabo akkoord met cao Kinderopvang