Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract

Leden van Abvakabo FNV hebben zich uitgesproken over de nieuwe rekenregels voor pensioenen. De rekenregels die Jetta Klijnsma op 12 juli bekend maakte, zijn nog in concept. Belanghebbenden, zoals pensioenfondsen, – experts en bonden, kunnen hierop reageren. Onze leden in de beleidsadviescommissie BAC hebben een zestal verbeterpunten opgesteld. Het bondsbestuur heeft de punten overgenomen. Abvakabo … Meer lezen Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract

Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

OAK, 7 januari 2013 Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013 Besluit hoogte pensioenpremie Cao-partijen in de Kinderopvang hebben de pensioenpremie voor 2013 vastgesteld op 10,82% voor werknemers en 13,58% voor werkgevers. Toelichting premieberekening Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de premies voor hetouderdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast.In de CAO Kinderopvang zijn de … Meer lezen Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013