Salarisschalen ID-banen per 1 juli 2013 CAO Kinderopvang

  • door

Salarisschaal Instroombanen CAO Kinderopvang per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 wordt het wettelijk bruto minimumloon (WML) verhoogd van € 1.469,40 naar € 1.477,80 per maand. De bedragen zijn op 1 mei 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (2013, nr. 11.355). Het stijgingspercentage bedraagt 0,57 %.
In de CAO Kinderopvang is in bijlage 3, artikel 4 opgenomen dat de Salarisschaal Instroombanen is gekoppeld aan dit WML.

Het bedrag bij salarisnummer 1 in de onderstaande tabel is het bedrag van het geldende WML en het bedrag bij salarisnummer 11 is 130% van het WML.
De bedragen bij de nummers 2 tot en met 9 komen overeen met de bedragen vermeld bij de salarisnummers uit de salaristabel bij 36 uur voor werknemers vanaf 18 jaar.

Het WML wordt elk half jaar aangepast.
Naar verwachting vindt de volgende WML-stijging plaats op 1 januari 2014.

Bedragen in euro’s per maand

Nummer

Salarisbedrag per 1 juli 2013

(Bedragen per 1 januari 2013

1

1.477,80

1.469,40

2

1.485

1.485

3

1.527

1.527

4

1.567

1.567

5

1.610

1.610

6

1.653

1.653

7

1.698

1.698

8

1.744

1.744

9

1.791

1.791

10

Vervallen

Vervallen

11

1921,14

1910,22

 

Kinderopvang in Rotterdam

Deel dit artikel