Werken in de kinderopvang met buitenlands diploma

  • door

De beroepen in de kinderopvang zijn in Nederland gereglementeerde beroepen. Het betreft het beroep van:

  • gastouder
  • leidster kinderdagverblijf
  • beroepskracht peuterspeelzaal
  • beroepskracht voorschoolse educatie kinderdagverblijf
  • beroepskracht voorschoolse educatie peuterspeelzaal.

Dat wil zeggen dat de uitoefening van deze beroepen wettelijk afhankelijk is gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, zoals diploma’s.
Daarom moet u voordat u in Nederland mag werken in de kinderopvang altijd erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen.

Deze erkenning kunt u alleen aanvragen als u een diploma hebt behaald in een andere EU-lidstaat en het beroep in de kinderopvang in uw eigen land mag uitoefenen. Bent u afkomstig uit een land buiten de Europese Unie, dan is deze regeling niet op u van toepassing. Hoe u dan moet handelen kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl/kinderopvang.

Erkenning

Het is van belang dat u de basisvoorwaarden kent als u een aanvraag voor erkenning indient. Dit betekent onder andere dat:

  • u kunt aantonen dat u in uw land van herkomst gerechtigd bent om de betrokken beroepswerkzaamheden uit te oefenen
  • u minimaal over een buitenlands diploma moet beschikken voor een vergelijkbaar beroep in het land van herkomst of een diploma dat één niveau lager is dan dat.

Indien u niet direct aan alle voorwaarden voldoet, die uitgebreid beschreven zijn in de regeling, is het in sommige gevallen mogelijk na een aanpassingsstage of het afleggen van een test erkenning te verkrijgen. Na beoordeling van uw aanvraag wordt u hierover geïnformeerd.

Regeling erkenning

Erkenningsverzoeken van EU-burgers worden beoordeeld op grond van de Algemene Wet Erkenning Beroepskwalificaties, uitgewerkt in de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties. De link naar deze regeling vindt u hieronder.

  • Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel (538Kb, pdf)

Aanvraag erkenning

Welke documenten u mee moet sturen als u erkenning wilt aanvragen staat op het formulier dat u hieronder kunt downloaden.

  • Erkenning EG beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel (80Kb, pdf)

Rechtszekerheid

DUO verifieert uw kwalificaties bij de bevoegde autoriteit in het land van herkomst.

Tijdelijk

Als u alleen tijdelijk (incidenteel) in Nederland in de kinderopvang wilt werken, dan kunt u volstaan met het indienen van een melding (verklaring vooraf) van tijdelijke en incidentele dienstverrichting bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. U hoeft dan geen erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificaties aan te vragen. Wel moet u voldoen aan een aantal basiseisen.

Bron :

 

Deel dit artikel