Dienstverlening kinderopvangtoeslag wordt verbeterd

Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet door. Staatssecretaris Van Ark kondigde dit vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer lezenDienstverlening kinderopvangtoeslag wordt verbeterd

Eerste uitstel financieringssystematiek kinderopvang

De invoering van de nieuwe betalingswijze van de kinderopvang gaat niet op 1 januari 2018 van start, maar later. Dit is nodig om een zorgvuldige overgang voor te bereiden, zodat ouders en kinderopvanginstellingen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst wordt nu gekeken of de betalingswijze geleidelijk wordt ingevoerd in 2018 of in één keer op 1 januari 2019.

Dit staat in de voortgangsbrief nieuwe financieringssystematiek kinderopvang  van minister Asscher, die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Meer lezenEerste uitstel financieringssystematiek kinderopvang

Vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders

Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen.

Meer lezenVooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders

Werken in de kinderopvang met buitenlands diploma

De beroepen in de kinderopvang zijn in Nederland gereglementeerde beroepen. Het betreft het beroep van: gastouder leidster kinderdagverblijf beroepskracht peuterspeelzaal beroepskracht voorschoolse educatie kinderdagverblijf beroepskracht voorschoolse educatie peuterspeelzaal. Dat wil zeggen dat de uitoefening van deze beroepen wettelijk afhankelijk is gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, zoals diploma’s. Daarom moet u voordat u in … Meer lezen Werken in de kinderopvang met buitenlands diploma