Voortijdig schoolverlaten al in de brugklas te signaleren

Achterblijvende schoolprestaties in de brugklas belangrijkste risicofactor Interesse van ouders kan schooluitval voorkomen Meer voortijdig schoolverlaters op scholen met uitsluitend vmbo-onderwijs Signalen voor een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten zijn al zichtbaar in de brugklas. Dat is één van de conclusies van het proefschrift “Early school-leaving in the Netherlands. A multidisciplinary study of risk and … Meer lezenVoortijdig schoolverlaten al in de brugklas te signaleren

Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers

Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking verwacht door verhoging AOW-gerechtigde leeftijd AOW-leeftijd naar verwachting naar 68 jaar in 2030 26 procent 65-plussers in 2040, tegen 16 procent nu Meer AOW’ers in 2040 ondanks stijging AOW-leeftijd 47 duizend inwoners erbij in 2012 Nederland telt naar verwachting 17,8 miljoen inwoners in 2040 en 17,9 miljoen in 2060 Met … Meer lezenPotentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers

Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Minister Asscher scherpt vanaf 1 januari 2013  het toezicht op de kinderopvang door de GGD aan. De GGD inspecteert namens de gemeenten de kinderopvangorganisaties. De aanscherpingen zorgen ervoor dat een gemeente sneller actie kan ondernemen na een GGD-inspectie. Zo moet de gemeente binnen zes weken na het inspectiebezoek het inspectierapport aan de organisatie sturen. Nu … Meer lezenTermijnen inspecties kinderopvang verkort

Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang is de afgelopen negen maanden met vier procent gedaald. Het aantal ouders dat werkt is in dezelfde periode niet afgenomen. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief over de ontwikkelingen in de kinderopvang aan de Tweede Kamer. De cijfers gaan … Meer lezenDaling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken