belastingdienst

Antwoorden op vragen Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 9 mei 2017

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 15 december 2016 inzake het rapport Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst (Kamerstuk 31 935, nr. 36).

De Staatssecretaris van Financiën heeft deze vragen beantwoord bij brief van 8 mei 2017. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,Duisenberg

De adjunct-griffier van de commissie,Bartman

Lees verder »Antwoorden op vragen Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen

Weekers licht stand van zaken proces één bankrekeningnummer toe

  • door

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken rond de invoering van één bankrekeningnummer door de Belastingdienst. Deze anti-fraudemaatregel houdt in dat burgers en bedrijven nog maar met één bankrekeningnummer zaken kunnen doen met de Belastingdienst. De urgentie van deze maatregel om fraude met toeslagen en voorlopige teruggaaf tegen te gaan, werd onder meer zichtbaar in december tijdens de DigiD fraude in Amsterdam Zuid-Oost. Lees verder »Weekers licht stand van zaken proces één bankrekeningnummer toe

Maak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

  • door

Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014

Meer kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang:

  • De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
  • Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
  • Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.Lees verder »Maak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Toeslagen voor 2014

Uw voorschotbeschikking voor 2014 ziet u vanaf 1 december in Mijn toeslagen. Vanaf dan kunt u ook uw wijzigingen doorgeven.

Krijgt u al toeslag? Dan ontvangt u vanzelf een voorschotbeschikking in Mijn toeslagen. Voor eind december ontvangt u ook per post bericht over uw voorschot voor 2014. Hebt u eind december nog geen bericht ontvangen? Dan hebt u volgens ons geen recht meer op toeslag. De Belastingdienst stuurt u hierover altijd een brief.

De Belastingdienst is bezig met de voorbereidingen voor het berekenen van de toeslagen voor 2014. Hierdoor kunt u in Mijn toeslagen al wijzigingen zien voor 2014.

Wat verandert er?

Lees verder »Kinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

  • door

Schenking van de zogenoemde eigen bijdrage is niet in strijd met de wet, mits vaststaat dat de kosten voor kinderopvang daadwerkelijk zijn betaald. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 november 2013). De Belastingdienst vorderde in april 2012 een betaald voorschot voor kinderopvang terug van een man uit Oegstgeest, omdat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij kosten had gemaakt voor kinderopvang. De man was het daar niet mee eens en was tegen het terugvorderingsbesluit in hoger beroep gekomen bij de Raad van State.Lees verder »Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

  • door

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

  1. Bent u bekend met uw eigen toespraak op congres over toezicht in de kinderopvang van GGD Nederland en VNG op dinsdag 1 oktober 2013 in Den Haag. (zie hier)
  2. Bent u bekend met uw voornemen om de administratieve lasten voor de kinderopvang te verlagen d.d 9 juli 2013. (zie hier)Lees verder »Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag in 12e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

  • door

De 12e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst, periode januari – juli 2013 is gepresenteerd. Voor wat betreft de kinderopvangtoeslag wordt de onderstaande opsomming gegeven.

· Terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag
In 2012 is de termijn beperkt waarbinnen de kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Omdat een aantal aanvragers zijn aanvraag te laat heeft ingediend en daardoor een bedrag aan kinderopvangtoeslag dreigde mis te lopen, heeft het ministerie van SZW in maart 2013 besloten de regel in de jaren 2012 en 2013 niet van toepassing te laten zijn.Lees verder »Kinderopvangtoeslag in 12e Halfjaarsrapportage Belastingdienst