Test uw kennis over de kinderopvangtoeslag

Gemiddeld waren er zo’n 796.000 kinderen die in het 2e kwartaal van 2018 recht hadden op kinderopvangtoeslag. Door zo’n 450.000 huishoudens is dus een aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag ingediend. Nu is de regelgeving van de kinderopvangtoeslag best wel complex. Zo is de voorlopige beschikking gebaseerd op een aantal taxaties, waarvan u pas een klein jaartje na afloop van het … Meer lezen Test uw kennis over de kinderopvangtoeslag

Antwoorden op vragen Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 9 mei 2017

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 15 december 2016 inzake het rapport Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst (Kamerstuk 31 935, nr. 36).

De Staatssecretaris van Financiën heeft deze vragen beantwoord bij brief van 8 mei 2017. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,Duisenberg

De adjunct-griffier van de commissie,Bartman

Meer lezenAntwoorden op vragen Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen

Abvakabo : Problemen Belastingdienst nog niet opgelost

Staatssecretaris Weekers heeft zijn ontslag ingediend. Maar dat betekent niet dat alle problemen bij de belastingdienst zijn opgelost, aldus Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV. ‘Zijn opvolger doet er verstandig aan wél goed te luisteren naar de medewerkers.’

Weekers licht stand van zaken proces één bankrekeningnummer toe

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft de Tweede Kamer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken rond de invoering van één bankrekeningnummer door de Belastingdienst. Deze anti-fraudemaatregel houdt in dat burgers en bedrijven nog maar met één bankrekeningnummer zaken kunnen doen met de Belastingdienst. De urgentie van deze maatregel om fraude met toeslagen en voorlopige teruggaaf tegen te gaan, werd onder meer zichtbaar in december tijdens de DigiD fraude in Amsterdam Zuid-Oost.

Meer lezenWeekers licht stand van zaken proces één bankrekeningnummer toe

Maak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014

Meer kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang:

  • De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
  • Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
  • Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.

    Meer lezenMaak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Toeslagen voor 2014

Uw voorschotbeschikking voor 2014 ziet u vanaf 1 december in Mijn toeslagen. Vanaf dan kunt u ook uw wijzigingen doorgeven.

Krijgt u al toeslag? Dan ontvangt u vanzelf een voorschotbeschikking in Mijn toeslagen. Voor eind december ontvangt u ook per post bericht over uw voorschot voor 2014. Hebt u eind december nog geen bericht ontvangen? Dan hebt u volgens ons geen recht meer op toeslag. De Belastingdienst stuurt u hierover altijd een brief.

De Belastingdienst is bezig met de voorbereidingen voor het berekenen van de toeslagen voor 2014. Hierdoor kunt u in Mijn toeslagen al wijzigingen zien voor 2014.

Wat verandert er?

Meer lezenKinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

Schenking van de zogenoemde eigen bijdrage is niet in strijd met de wet, mits vaststaat dat de kosten voor kinderopvang daadwerkelijk zijn betaald. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 november 2013). De Belastingdienst vorderde in april 2012 een betaald voorschot voor kinderopvang terug van een man uit Oegstgeest, omdat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij kosten had gemaakt voor kinderopvang. De man was het daar niet mee eens en was tegen het terugvorderingsbesluit in hoger beroep gekomen bij de Raad van State.

Meer lezenRaad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

  1. Bent u bekend met uw eigen toespraak op congres over toezicht in de kinderopvang van GGD Nederland en VNG op dinsdag 1 oktober 2013 in Den Haag. (zie hier)
  2. Bent u bekend met uw voornemen om de administratieve lasten voor de kinderopvang te verlagen d.d 9 juli 2013. (zie hier)

    Meer lezenVragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag in 12e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

De 12e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst, periode januari – juli 2013 is gepresenteerd. Voor wat betreft de kinderopvangtoeslag wordt de onderstaande opsomming gegeven.

· Terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag
In 2012 is de termijn beperkt waarbinnen de kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Omdat een aantal aanvragers zijn aanvraag te laat heeft ingediend en daardoor een bedrag aan kinderopvangtoeslag dreigde mis te lopen, heeft het ministerie van SZW in maart 2013 besloten de regel in de jaren 2012 en 2013 niet van toepassing te laten zijn.

Meer lezenKinderopvangtoeslag in 12e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

Vanaf oktober toezending definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2012

Vanaf oktober verstuurt de Belastingdienst  de definitieve berekening kinderopvangtoeslag voor 2012. U ontvangt deze berekening uiterlijk in 2014. Hebt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2012? Dan sturen ze u de definitieve berekening als uw inkomensgegevens bekend zijn. Totdat ze uw toeslag definitief berekend hebben, kunt u wijzigingen nog doorgeven met Mijn … Meer lezen Vanaf oktober toezending definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2012

Terugvorderingen kinderopvangtoeslag Appelbloesem

De Belastingdienst vordert op basis van de uitspraak van de Raad van State over gastouderbureau ‘De Appelbloesem’ de onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag terug. Kunt u het teruggevorderde bedrag niet betalen? In dat geval dient u een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling bij de Belastingdienst in te dienen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Is uw … Meer lezen Terugvorderingen kinderopvangtoeslag Appelbloesem

Het gevaar van gratis kinderopvang

Af en toe komen er acties tevoorschijn over “gratis kinderopvang”. De kinderopvangorganisatie incasseert dan niet de zogenaamde eigen bijdrage, maar alleen de kinderopvangtoeslag. Nu is bijvoorbeeld ’t Zonnehoekje in Hoorn in het nieuws hierover. Maar mag dat ? Antwoord is heel simpel : nee. U riskeert als ouder daarmee zelfs een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. … Meer lezen Het gevaar van gratis kinderopvang

Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Door de Belastingdienst is over 2012 ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat is circa 400 miljoen euro minder dan over 2011, een daling van bijna 15 procent. Voor het eerst was in 2012 de uitstroom uit de kinderopvangtoeslag groter dan de instroom. Aantal toeslagontvangers gedaald De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag hebben er mede toe geleid … Meer lezen Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012