Welke eisen gelden voor de locatie van gastouderopvang?

  • door

De locatie waarop de gastouder kinderen opvangt, moet aan verschillende eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoen. U mag bijvoorbeeld niet te veel kinderen tegelijk opvangen. En er moet een aparte slaapruimte voor jonge kinderen zijn.

Regels rond aantal kinderen, inrichting en achtervang

De belangrijkste regels voor de locatie waar gastouderopvang plaatsvindt zijn:

  • * U mag op meerdere locaties kinderen opvangen.
  • * Als u opvang aanbiedt in het huis van een van de vraagouders (de ouders van de kinderen op wie u past), mag u daar ook kinderen opvangen van andere ouders. 
  • * Op het woonadres van een vraagouder kunnen meerdere gastouders werken. Bijvoorbeeld als 2 gastouders ieder een deel van de week de opvang verzorgen. Een gastouder mag niet werken op het woonadres van een andere gastouder. 
  • * Als u een kortdurende ziekte heeft, zoals een griepje, mag u zich laten vervangen door een andere gekwalificeerde gastouder. Dit kan op de locatie waar u werkt. Als u langer uit de roulatie bent, moet de opvang worden verplaatst naar de locatie waar de vervangende gastouder geregistreerd staat. Dit betekent dat de kinderen tijdelijk op een ander adres zullen worden opgevangen.

Overige regels voor de locatie van gastouderopvang

Deel dit artikel