maximum uurtarief

Vragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  • door

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 8 mei 2017

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 10 maart 2017 over het ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstuk 31 322, nr. 329).
Lees verder »Vragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk