Berekening uurprijs

Voor de aanvraag kinderopvangtoeslag wordt door de kinderopvangorganisaties een aantal uren en daarbij behorende uurprijs opgegeven. Na afloop van ieder kalenderjaar dient u een jaaropgaaf te ontvangen met de gefactureerde uren en bijbehorende uurprijs.

Het overgrote merendeel van organisaties werkt met een tarief per dagdeel (ochtend, middag) en niet met een afrekening per uur.

Bij de berekening van het aantal opvanguren bij een tariefsoort moet rekening gehouden met een aantal factoren, zoals:

  • aantal openingsdagen per jaar van de kinderopvangorganisatie
  • feestdagen
  • opvang in de vakantie
  • opvang op schoolsluitingsdagen
  • langere opvanguren op woensdagmiddag
  • langere opvanguren op vrijdagmiddag
  • wisselende schoolsluitingstijden

Veel organisaties rekenen een gemiddelde uit waarbij geen onderscheid gemaakt wordt naar de weekdag.

Hoe meer uren toegerekend kunnen worden aan de type opvang, hoe lager de uurprijs. Indien deze uurprijs lager is dan het maximum uurtarief komt deze geheel in aanmerking voor vergoeding door de kinderopvangtoeslag (rekening houdend met de overige voorwaarden).

Voorbeeld :

U heeft een overeenkomst voor naschoolse opvang voor uw kind op iedere dinsdagmiddag (15.00 uur tot 18.00 uur), inclusief vakanties e.d.

Het aantal uren wat hieraan gekoppeld kan zijn is als volgt te benaderen:

  • 40 schoolweken maal 3,0 uur = 120 uur
  • 12 schoolweken maal 9,5 uur = 114 uur

Totaal 234 uur opvang per jaar, oftewel 19,5 uur per maand.

Wordt uw kind ook op schoolsluitingsdagen opgevangen dan dienen deze uren ook meegerekend te worden en stijgt het aantal uren opvang.

In bovenstaande berekening is gemakshalve geen rekening gehouden met feestdagen en sluitingsdagen van de kinderopvangorganisatie.

Deel dit artikel